2021 m. Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas

2021 m. Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas atkreipė dėmesį į nevyriausybinių organizacijų viešojo įvaizdžio poliarizaciją Lietuvoje

JAV Tarptautinės plėtros agentūra ir partneriai „FHI 360“ ir Tarptautinis nepelno teisės centras (ICNL) pristato 2021 m. Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indekso ataskaitą.

Šis, jau dvidešimt penktasis, indeksas, kaip ir kasmet, aptaria pokyčius nevyriausybiniame sektoriuje: teisinę bazę organizacijų veiklai, NVO gebėjimą atstovauti visuomenės ir jos grupių interesams ir teikti paslaugas, NVO organizacinius pajėgumus, finansinį tvarumą, sektoriaus infrastruktūrą ir viešąjį įvaizdį.

Pokyčius atskirose šalyse vertina nacionalinės ekspertų komandos, o lyginamąją analizę atlieka tarptautinė komisija, kuri analizuoja tendencijas regione ir visame pasaulyje. Indekso atskaitas galima rasti https://www.fhi360.org/resource/civil-society-organization-sustainability-index-reports, vizualinę informaciją – https://csosi.org/.

Rytų ir Vidurio Europos ir Eurazijos regiono ataskaitoje Lietuva išlieka tarp tvariausią NVO sektorių turinčių šalių, o pagal advokacijos dimensiją pirmauja. Mūsų šalies PVO tvarumas 2021 m. liko stabilus. Nedidelis teigiamas pokytis įvyko paslaugų sektoriuje: savivaldybės daugiau domėjosi paslaugų teikimo perdavimu NVO, o NVO išplėtė savo siūlomų paslaugų spektrą.

2021 m. Lietuvos NVO toliau darbavosi likviduojant pandemijos padarinius ir organizavo atsaką į neteisėtos migracijos bangą iš Baltarusijos. Tais pačiais metais vyko viešąją tvarką trikdantys masiniai Šeimų maršai, o NVO, kaip ir visa visuomenė, poliarizavosi vakcinacijos ir žmogaus teisių klausimais.

Lietuvos PVO tvarumo ataskaitą skaitykite čia.