Ambasadoriaus Gilchrist’o kalba 80-ųjų Sumner Welles deklaracijos metinių minėjime

80-ųjų Sumner Welles Deklaracijos Metinių Minėjimas
Ambasadoriaus Robert S. Gilchrist kalba
2020 m. liepos 23 d.
Martyno Mažvydo Nacionalinė Biblioteka, Vilnius, Lietuva

 

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente Gitanai Nausėda,

Gerbiamieji Seimo Pirmininke Viktorai Pranckieti,

Prezidente Valdai Adamkau,

Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininke profesoriau Vytautai Landsbergi,

Užsienio Reikalų Ministre Linai Linkevičiau,

Jūsų Ekscelencijos ambasadoriai

Gerbiamas Emanueli Zingeri:

Mieli Ponai ir Ponios,

Man didelė garbė šiandien būti čia, kaip Jungtinių Amerikos Valstijų Ambasadoriui, ir kartu švęsti mūsų draugystę bei išreikšti pagarbą diplomatui Sumner’iui Welles’ui, kuris man yra didvyris.

Būdami diplomatais, neretai turime ieškoti kompromiso, drauge suburti priešingas nuomones ir surasti bendrus taškus.Tačiau kartais, nutinka įvykiai, kuriems negali būti jokio kompromiso – įvykiai, kurie paskatina mus beatodairiškai išsakyti savo principus ir tai, kuo tikime.

Prieš 80 metų, šiandien, Jungtinės Amerikos Valstijos paskelbė, kad niekados nepripažinsime tyčinių Sovietų Sąjungos veiksmų, sunaikinti jūsų politinės nepriklausomybės ir teritorinio vientisumo.

Einantis Valstybės Sekretoriaus pareigas, Sumner‘is Welles‘as vos septyniais sakiniais atskleidė esmines Amerikos vertybes ir padėjo pagrindą mūsų užsienio politikai su Baltijos šalimis ir Sovietų Sąjunga, ateinantiems 50 metų. Jungtinės Valstijos niekada jūsų nepamiršo. Jūsų vėliavos tebeplevėsavo Valstybės departamente, Vašingtone. Jūsų atstovybės tebedirbo. Mūsų ryšiai ir toliau stiprėjo, remdamiesi mūsų bendru tikėjimu, kad jūs visada turėjote teisę į savo laisvę ir suverenitetą, ir kad vieną dieną, tai bus atkurta.

Šiandien, po 30-ies metų Lietuvai tapus pirmąja šalimi, išsilaisvinusia iš Sovietų Sąjungos tironijos, bendros vertybės mus vedą į priekį, kaip draugus ir sąjungininkus. Dažnai sakau, kad negaliu įsivaizduoti tvirtesnio partnerio, nei yra Lietuva. Dėkoju Lietuvos vyriausybei ir Lietuvos žmonėms už jūsų draugystę, drąsą ir beatodairišką atsidavimą ginti laisvę ir demokratiją visame pasaulyje, išvien su jūsų sąjungininke Amerika.

Welles‘o Deklaracija – septyni galingi sakiniai – vis dar aktualūs šiandien. Mes dar kartą patvirtiname šiuos principus, ir mūsų tvirtą paramą vitų tautų suverenitetui ir teritoriniam vientisumui.

Mes pripažįstame istorinę tiesą apie grobuoniškus veiksmus, kuriuos šis galingas dokumentas – pasmerkė. Sovietų Sąjunga neteisėtai aneksavo ir okupavo Baltijos šalis. Mes nepripažįstame bandymų perrašyti istoriją. Palaikėme Lietuvos suverenitetą – praeityje, dabar ir visados“.

Ačiū labai.