JAV diplomatinės atstovybės paramos pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių gynėjams gairės

Gairės žmogaus teisių gynėjams

Joe Bideno ir Kamalos Harris administracija yra įsipareigojusi žmogaus teises ir demokratinius principus išsaugoti mūsų užsienio politikos centre. Šios JAV diplomatinės atstovybės paramos pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių gynėjams gairės [2.1MB] apibrėžia ir praplečia JAV įsipareigojimą remti šią gyvybiškai svarbią veiklą, kaip prezidento strateginės vizijos ir JAV užsienio politikos dalį. Visų pirma ji yra skirta JAV valstybės departamento žmogaus teisių pareigūnams bei pilietinės visuomenės nariams visame pasaulyje, įskaitant žmogaus teisių gynėjus.

Žmogaus teisių gynėjų apsauga ir parama yra vienas iš svarbiausių JAV užsienio politikos prioritetų. Kadangi žmogaus teisių gynėjai siekia, kad jų vyriausybės būtų atsakingos už visuotinai pripažintų žmogaus teisių apsaugą, gynėjai neretai yra persekiojami, sulaikomi, tardomi, įkalinami, kankinami ir net žudomi už savo darbą. JAV Valstybės departamento tikslas – suteikti žmogaus teisių gynėjams galimybę propaguoti ir ginti žmogaus teises be kliūčių ar nepagrįstų apribojimų ir nebijant atpildo jiems ar jų šeimoms. Šių drąsių asmenų ir grupių darbas yra neatsiejama gyvybingos pilietinės visuomenės dalis, o mūsų investicijos į juos ir jų parama taip pat yra investicija į teisinę valstybę ir demokratiją bei paramą joms. Kiekvieną dieną daugybė pilietinės visuomenės atstovų visame pasaulyje kreipiasi į mus pagalbos susidarius kritinėms situacijoms ir siekdami ilgalaikių tikslų, dėl kurių jų šalys taps teisingesnės ir demokratiškesnės.

Žmogaus teisių gynėjas yra…

Vadovaujantis JT žmogaus teisių gynėjų deklaracijoje išdėstytu principu, kad „kiekvienas turi teisę individualiai ir kartu su kitais skatinti ir siekti žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių apsaugos ir įgyvendinimo nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, “ JAV Valstybės departamentas žmogaus teisių gynėjus apibrėžia kaip asmenis, dirbančius savarankiškai arba grupėse, kurie taikiai, be smurto pasisako už visuotinai pripažintų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių propagavimą ir apsaugą.

Gynėjai gali būti bet kokios etninės kilmės, lyties, seksualinės orientacijos, religinės konfesijos ar amžiaus. Jie gali būti iš bet kurios pasaulio vietos ir iš bet kurios socialinės klasės ar kilmės, taip pat gali būti asmenys su negalia. Kaip atskiri gynėjai skatina ir gina žmogaus teises – skiriasi priklausomai nuo šalies, konteksto ir profesijos. Tokios jų pastangos apima, bet neapsiriboja tokiais dalykais, kaip:

• Informacijos apie žmogaus teisių pažeidimus rinkimas ir viešinimas;
• Nukentėjusių nuo žmogaus teisių pažeidimų palaikymas;
• Veiksmų siekiant užtikrinti atskaitomybę ir panaikinti nebaudžiamumą skatinimas;
• Skatinimas, kad įmonės gerbtų žmogaus teises, įskaitant susirūpinimą keliančių klausimų viešinimas, kai verslo subjektas nesilaiko įstatymų ir (arba) vyriausybės subjektas įstatymų nevykdo;
• Geresnio valdymo ir vyriausybės politikos rėmimas;
• Siekimas taikiai apsaugoti aplinką ar jos gamtinius išteklius nuo neigiamo poveikio, kurį kelia jau vykdoma arba dar planuojama veikla;
• Prisidėjimas prie žmogaus teisių sutarčių įgyvendinimo ir jų ratifikavimo skatinimo; ir
• Kitų žmonių švietimas ir ugdymas žmogaus teisių klausimais.

Daugiau informacijos apie paramos pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių gynėjams gairės galite rasti čia (anglų kalba): https://www.state.gov/u-s-support-for-human-rights-defenders/

Jei esate žmogaus teisių gynėjas ir Jums reikia JAV ambasados Vilniuje pagalbos, susisiekite su mumis el.paštu: Vilnius-HRD-Support@state.gov