77-ųjų Sumner Welles deklaracijos metinių minėjimas

77-ųjų Sumner Welles deklaracijos metinių minėjimas

Laikinojo JAV ambasados reikalų patikėtinio Howard Solomon kalba

2017 liepos 20 d.

Mieli Ponai ir Ponios,

Man didelė garbė šiandien būti čia kartu su jumis ir prisiminti mūsų istoriją.

(Ladies and Gentlemen, it is my honor to be here today with you to remember our history.)

Šiandien susirinkome paminėti istorinį įvykį, kuomet prieš 77 metus Jungtinės Amerikos Valstijos išreiškė savo palaikymą Baltijos šalims ir pasipriešino tironijai paskelbdamos visam pasauliui, jog Lietuva, Latvija ir Estija turi būti laisvos ir nepriklausomos valstybės.

Kai 1940-aisiais Sovietų Sąjunga nuvertė Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybes, ji ne tik užpuolė jūsų valdžios institucijas, tautas ir šeimas, bet ir pačią demokratiją. Reaguodamas į šią agresiją tuometinis valstybės sekretorius Samneris Velesas pareiškė, jog Jungtinės Amerikos Valstijos niekuomet nepripažins Baltijos šalių okupacijos. Jo žodžiais tariant:

„Šios vyriausybės politika visiems žinoma. Jungtinių Amerikos Valstijų žmonės nepalaiko grobuoniškų veiksmų pasitelkiant jėgą ar grasinimus. Amerikiečiai taip pat nepalaiko bet kokio vienos valstybės, kad ir galingos, kišimosi į kitos suverenios valstybės, kad ir silpnos, vidaus reikalus.  <…> Jungtinės Amerikos Valstijos laikosi šių savo principų, nes amerikiečiai yra įsitikinę, jog norint išlaikyti sveiko proto, teisingumo ir įstatymo viršenybę, kitais žodžiais tariant, – patį modernios civilizacijos pagrindą – privaloma vadovautis šiomis taisyklėmis santykiuose tarp skirtingų valstybių.

Jungtinės Amerikos Valstijos laikėsi šių principų, kurie daugeliu aspektų tapo Vakarų pasaulio kelrodžiu, 50 metų, kol Baltijos šalys vėl tapo valdomos laisvų žmonių demokratiškai išrinktos valdžios. Nors Lietuvos vėliava buvo uždrausta čia Vilniuje, ji nepaliovė plazdėjusi Vašingtone.

Šiandien stovėdamas čia priešais jus galiu patvirtinti, jog Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė vis dar vadovaujasi tais pačiais principais.

Kitą savaitę sulauksime dar vienos svarbios datos JAV ir Lietuvos santykiuose – 1922 metais JAV išreikšto oficialaus Lietuvos valstybės pripažinimo 95-ųjų metinių. 1922-ų metų balandžio mėnesį amerikiečių diplomatas Evanas Jangas savo kreipimesi Vašingtonui rašė, jog Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybės „vykdo savo įgaliojimus žmonių valia ir su jų pritarimu“. Šie žodžiai suteikė jūsų tautai teisėtumą, lygiavertę padėtį su mūsų šalimi bei suvokimą, jog oficialus pripažinimas yra būtinas nepaisant tuo metu tvyrojusios įtampos tarp Europos valstybių. Tų pačių metų liepos 28 dieną 9-ą valandą JAV diplomatai, visi tuo pačiu metu, pasirodė užsienio reikalų ministerijose Kaune, Rygoje ir Taline ir paskelbė, jog Jungtinės Amerikos Valstijos oficialiai pripažįsta Baltijos valstybes.

Visgi mūsų šalių draugystė prasidėjo ne prieš 77-ius ir net ne prieš 95-ius metus. Mūsų draugystės pradžia siekia 1659 metus. Istorikų teigimu tais metais į Ameriką atvyko pirmasis lietuvis. Tai Aleksandras Karolis Kuršius, Niujorke gyvenęs mokslininkas ir mokytojas. Mes jau 358 metus mokomės vieni iš kitų, mokysimės ir toliau.

Su pasididžiavimu galiu pasakyti, kad partnerystė tarp  mūsų šalių dar niekada nebuvo tokia stipri ir tokia svarbi kaip šiandien.

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu sveikinu Lietuvą, kuri, nugalėjusi Sovietų tironiją, sugebėjo pasiekti nuostabių rezultatų. Kitais metais, pradėjus švęsti Lietuvos valstybingumo atstatymo šimtmetį, tikimės, kad Lietuvos-Amerikos draugystė gyvuos dar šimtą metų.