Ambasadorės Anne Hall sveikinimas Lietuvai šimtmečio proga

 

Brangūs draugai lietuviai,

Man didelė garbė tarnauti JAV ambasadore Lietuvoje tokiu metu, kai jūsų šalis mini valstybingumo atkūrimo šimtmetį. Pastaruosius šimtą metų JAV su pasididžiavimu galėjo vadinti Lietuvą savo drauge. Sveikiname Lietuvos Respubliką su šiuo istoriniu įvykiu, svarbiu ne tik jūsų šaliai ir Europai, bet ir pačiai demokratijos idėjai.

Amerikiečius ir lietuvius jungia laisvės, nepriklausomybės ir demokratijos idealai. Prieš metus Varšuvoje lankęsis JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo kalboje sakė, jog žmones, kurie kovojo, kentėjo ir mirė už laisvę, jungia ypatingas ryšys.

 

Sovietų okupacijos metu Jungtinės Amerikos Valstijos niekuomet nesuabejojo Lietuvos žmonių teise gyventi laisvoje, nepriklausomoje valstybėje ir saugioje, demokratinėje Europoje. Šio įsitikinimo JAV laikysis ir toliau.
Amerikos vyriausybė ir žmonės tikisi dar 100 metų draugystės ir partnerystės su Lietuva.
Tad sveikiname Lietuvą! Visas JAV ambasados Vilniuje kolektyvas pasirengęs kartu švęsti šiuos metus ir plėsti mūsų šalių partnerystę kuriant ateitį, kuri pasižymi taika, klestėjimu ir laisve.

 

Nuoširdžiai,
Ambasadorė Anne Hall