Ambasadorės pavaduotojo M.Micheli kalba Prano Eimučio 100-ųjų mirties metinių minėjimo renginyje

 

Ambasadorės pavaduotojo M.Micheli kalba Prano Eimučio 100-ųjų mirties metinių minėjimo renginyje
2019 m. kovo 18 d., pirmadienis
Eigulių kapinės, Kaunas

Renginio organizatoriai, gerbiami svečiai,

Dėkoju Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungai už kvietimą dalyvauti Prano Eimučio, Lietuvos kariuomenės savanorio, šimtųjų žūties metinių minėjime.

Savanoris Pranas Eimutis žuvo saugodamas pastatą, kuriame buvo apsistojusi Amerikos pagalbos misija. Ji vėliau paaukojo daugiau nei keturis milijonus tonų maisto nuo Pirmojo pasaulinio karo nukentėjusioms Europos tautoms, tarp jų ir Lietuvai. Ši misija buvo viena pirmųjų, apsilankiusių ką tik nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje.

Pasak istorijos šaltinių, amerikiečių delegaciją labai šiltai, su muzika ir vėliavomis, pasitiko Kauno visuomenė.

Savanorio Eimučio poelgis tą dieną parodo tvirtą Lietuvos savanorių ryžtą ginti savo šalį. Bet man, kaip amerikiečiui, jis taip pat simbolizuoja lietuvių draugiškumą mano šaliai. Kaip tą dieną, taip ir šiandien, Lietuvos kariai rodo savo profesionalumą dalyvaudami tarptautinėse misijose kartu su amerikiečiais.

Šį mėnesį taip pat minime penkioliktąsias Lietuvos narystės NATO metines. Lietuva ir jos kariai daug prisidėjo prie NATO aljanso stiprinimo. Jo dėka gilinama Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų partnerystė ir draugystė.

Šiandien mes pagerbiame Prano Eimučio atminimą. Jo kapas ir memorialinė lenta primins būsimoms kartoms apie jo veiksmus, mūsų draugystę ir Lietuvos karių drąsą bei pasiaukojimą.

Dėkoju Jums!