Ambasadoriaus Gilchrist’o kalba Yom Hashoah proga Panerių Memoriale

Ambasadoriaus Gilchrist’o kalba Yom Hashoah proga
2022 balandžio 28 d.
Panerių Memorialas, Vilnius, Lietuva

Gerbiama pirmininke Kuklianky, Ambasadoriau Levy, Ambasadoriau Sonn, gerbiami svečiai, brangūs bičiuliai. Dėkoju už galimybę kartu su jumis minėti Yom Hashoa – Holokausto aukų atminimo dieną. Svarbu paminėti, kad šiandien su mumis yra ir Amerikos žydų komiteto atstovų delegacija, vadovaujama direktoriaus David‘o Harris‘o.

Šią rimties ir susikaupimo dieną minime Paneriuose, kur buvo nužudyti tūkstančiai žydų tautos atstovų. Stovime priešais paminklą, kviečiantį apmąstyti šios skausmingos netekties gelmes.

Šios akimirkos akivaizdoje itin sunku pakelti tą faktą, kad šiomis dienomis Lietuvoje yra padaugėję antisemitinių vandalizmo incidentų, kurių banga atsirito ir iki šios atminimo vietos. Aš griežčiausiai smerkiu šiuos neapykantos veiksmus, kurie darko šios šalies įvaizdį ir atspindi kažkieno pastangas iškraipyti istorinius faktus, kuriuos taip stengiamės apsaugoti.

Šiandien Lietuvoje kyla diskusijos dėl deramo paminklų vaidmens.

Šiame kontekste privalau dar kartą pakartoti: atėjo laikas nugriauti nacių kolaborantus pagerbiančius paminklus. Vilniaus centre, visai netoli šios vietos, kabo lentelė, pagerbianti Joną Noreiką, pasirašiusį mirties nuosprendį tūkstančiams žydų. Taipogi, Ukmergėje stovi paminklas Juozui Krikštaponiui, kuris, kaip rodo istoriniai dokumentai, asmeniškai prisidėjo prie žydų žudymo Baltarusijoje. 

Kiekvienos šalies istorijoje yra tamsių momentų, kurie turi būti studijuojami, analizuojami ir pristatomi be išankstinio nusistatymo. Objektyvi istorijos analizė rodo pagarbą Lietuvai kaip demokratinei valstybei. Tuo tarpu, istorijos iškraipymas, tarp jų ir Holokausto įvykių Lietuvoje ir kitose šalyse iškraipymas, silpnina demokratines vertybes ir žmogaus teises.

Kad tikrai pagerbtume daugiau nei 200 000 Lietuvoje nužudytų žydų, vien žodžių nepakaks. Turime imtis veiksmų.

Jungtinės Amerikos Valstijos nenustos garsiai kalbėti ir ginti mūsų šalis jungiančias demokratines vertybes. 

Ačiū Jums.