Ambassadoriaus Gilchristo kalba Sumnerio Welleso deklaracijos paskelbimo metinių minėjimo renginyje

Ambassadoriaus Gilchristo kalba Sumnerio Welleso deklaracijos

paskelbimo metinių minėjimo renginyje,
Vilniaus Vašingtono aikštėje

Penktadienis, Liepos 23, 2021

 

Užsienio reikalų ministre Landsbergi, Profesoriau Landsbergi, Gerbiamas Seimo nary Emanueli Zingeri, Gerbiami svečiai,

Didelę savo diplomatinės karjeros dalį praleidau dirbdamas šiame regione ir man visuomet didelė garbė atstovauti Jungtinėms Amerikos Valstijoms minint Sumnerio Welleso deklaracijos paskelbimo metines. Mano nuomone, ši deklaracija buvo vienas svarbiausių ir principingiausių per visą mūsų šalies istoriją priimtų politinių sprendimų.

Norėčiau perskaityti keletą citatų iš šio dokumento:
Šiomis dienomis išryškėjo ydinga įvykių raida, sparčiai artėjanti prie atomazgos, kai … Estijos, Latvijos ir Lietuvos politinė nepriklausomybė ir teritorinis vientisumas sąmoningai ir nuosekliai gali būti sunaikintas vienos iš galingesnių kaimynių.

Nuo tos dienos, kai šių šalių tautos sukūrė nepriklausomas ir demokratines valstybes, Jungtinių Amerikos Valstijų žmonės su giliu prielankumu stebi jų ženklią pažangą kuriant valstybingumą.

Mūsų Vyriausybės politika žinoma visiems. Jungtinių Amerikos Valstijų žmonės prieštarauja bet kokiems grobuoniškiems veiksmams, nepriklausomai nuo to, ar jie yra tiesioginio jėgos panaudojimo, ar tiktai grasinimo ją panaudoti rezultatas. Jungtinių Amerikos Valstijų žmonės taip pat prieštarauja bet kokiam vienos valstybės, kad ir kokios galingos, kišimuisi į kitos suverenios, nors ir silpnesnės, valstybės vidaus reikalus.

Šiais žodžiais vadovavomės priimdami politinius sprendimus 50 metų iki pat to įsimintino laikotarpio, prasidėjusio Baltijos keliu 1989 metais, po kurio sekė Berlyno sienos griūtis, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paskelbimas, JAV ambasados Lietuvoje atidarymas ir, galiausiai, Sovietų Sąjungos žlugimas, kurio trisdešimtąsias metines minėsime šių metų gruodį.

Lietuva, pirmoji išdrįsusi paskelbti nepriklausomybę ir laisvę, visuomet išliks įkvėpimo šaltiniu. Jūs žinote, ką reiškia atsistoti ir pasakyti: „Mes patys nuspręsime, kokios ateities norime.“ Jūs žinote, ką reiškia stoti prieš tankus ir paaukoti viską.

Tiek daug pasikeitė per šiuos trisdešimt metų, o šiandien šios laisvės ir valstybingumo siekia Baltarusija. Šiandien visas pasaulis stebi, kaip prieš tironiją kovoja baltarusiai, kuriems Lietuva tapo saugiu prieglobsčiu. Ir būtent Lietuva šiandien šaukia bendramintes tautas nepripažinti suklastotų 2020-ųjų metų rugpjūtį vykusių rinkimų.

Jungtinės Amerikos Valstijos visus šiuos tris dešimtmečius nuosekliai rėmė laisvą, nepriklausomą ir demokratišką Baltarusiją. Ir nepaisant to baisaus smurto ir prievartos, kurią baltarusiai patyrė per praėjusius metus, mes neprarandame vilties. Drąsūs baltarusiai, vedami narsių moterų, tęsia kovą su tironija skelbdami: „Mes patys spręsime, kokios ateities norime“.

Baltarusijos žmonės nusipelnė daugiau nei gyventi šalyje, valdomoje represyvaus, neteisėto režimo, kuris nesibodi rizikuoti šalies nepriklausomybe bei teritoriniu vientisumu, vis labiau atsiverdamas oportunistinės Rusijos teikiamai paramai. Jungtinės Amerikos Valstijos stovėjo kartu su Lietuva prieš 81 metus, prieš 30 metų, prieš 17 metų, kai prisijungėte prie NATO. Stovime ir šiandien kartu su jumis, mūsų transatlantine sąjungininke, palaikydami saugumą, demokratiją ir žmogaus teises; remdami pamatinį principą, teigiantį, jog kiekvienas turi teisę pats nulemti savo gyvenimą… teisę išsirinkti savo lyderius ir savo ateitį.

Norėčiau sugrįžti prie Welleso deklaracijos teksto, kur rašoma:

Mūsų Vyriausybės politika žinoma visiems. Jungtinių Amerikos Valstijų žmonės prieštarauja bet kokiems grobuoniškiems veiksmams, nepriklausomai nuo to, ar jie yra tiesioginio jėgos panaudojimo, ar tiktai grasinimo ją panaudoti rezultatas. Jungtinių Amerikos Valstijų žmonės taip pat prieštarauja bet kokiam vienos valstybės, kad ir kokios galingos, kišimuisi į kitos suverenios, nors ir silpnesnės, valstybės vidaus reikalus.

Šie žodžiai yra tiek pat aktualūs šiandien, kaip ir prieš 81 metus. Mes tiek pat didžiuojamės galėdami stovėti kartu su Lietuva, kaip ir prieš 81 metus. Sumnerio Welleso ir šios deklaracijos palikimas yra gyvas mūsų bendrose pastangose puoselėti demokratijos, laisvės ir valstybingumo principus šiame regione bei visame pasaulyje. Ačiū jums už tai, kad pagerbiate šį palikimą ir mūsų tvirtą draugystę.