Buvusio Ambasadoriaus Steven D. Mull žinutė Lietuvai šimtmečio proga

 

Visiems draugams lietuviams!

Šilčiausi sveikinimai Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio proga! Visas pasaulis buvo įkvėptas lietuvių kovos už nepriklausomybę, pergalės prieš priespaudą ir išskirtinio pasišventimo savo istorijai, kultūrai bei vertybėms. Dėl šių savybių amerikiečiai didžiuojasi galėdami vadinti lietuvius draugais ir sąjungininkais mūsų bendrose pastangose saugoti laisvę ten, kur jai gresia pavojus.

Didžiuojuosi tarnavęs Amerikos ambasadoriumi Vilniuje 2003-2006 metais – itin reikšmingu laikotarpiu šiuolaikinėje Lietuvos istorijoje, atkūrus nepriklausomą, demokratišką valstybę po Sovietų Sąjungos žlugimo. Būtent tuo metu, 2004 metais, Lietuva prisijungė prie ES ir NATO, o man šia svarbia proga teko garbė sakyti kalbą Seime, šalia Lietuvos Vyriausybės atstovų ir Prezidento Valdo Adamkaus.

Taip pat tuo metu drąsieji Lietuvos kariai pademonstravo savo, kaip Amerikos sąjungininkų, tvirtą patikimumą įkurdami Provincijos atkūrimo grupę Čagčarane, Afganistane, kur mano teko laimė lankytis kartu Prezidentu Valdu Adamkumi 2005 metais:

Šiuo laikotarpiu Lietuvoje lankėsi daug aukštų pareigūnų, kurių tikslas buvo stiprinti JAV-Lietuvos santykius, tarp jų – Viceprezidentas Čeinis ir Valstybės sekretorė Kondoliza Rais:

Mano šeimai ir man labai patiko gyventi gražiajame Vilniuje, keliauti po šalį bei retkarčiais pagelbėti ūkio darbuose:

Važinėtis senoviniais dviračiais Šiauliuose:

Bei lankyti gražias istorines vietas, kaip Trakus:

ir Kryžių kalną:

Kartu su šeimos nariais siunčiame šiltą padėką visiems mūsų draugams lietuviams už visus jūsų gražioje šalyje praleistus laimingus metus ir už tai, kad išmokėte mus amžinųjų vertybių – laisvės, nepriklausomybės ir draugystės.
 Teklesti Lietuva kaip išdidi, saugi ir laisva demokratinė valstybė per amžius!
Gyvuok, laisva Lietuva!
Stephen D. Mull
JAV ambasadorius Lietuvoje 2003-2006-aisiais metais