JAV ambasada Vilniuje

Pagrindiniai pareigūnai

Laikinasis reikalų patikėtinis: Marcus Micheli
Viešųjų ryšių skyriaus vadovė:
Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovas: Rebecca Grutz
Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovo pavaduotoja: Amy Reichert
Konsulas: David Warner
Gynybos atašė: LTC Robert A. McVey, Jr.
Gynybinio bendradarbiavimo skyriaus vadovas:
Administracijos vadovas: