JAV ambasada Vilniuje

Pagrindiniai pareigūnai

Ambasadorius: Robert S. Gilchrist
Ambasadoriaus pavaduotojas: Marcus Micheli
Viešųjų ryšių skyriaus vadovė: Sara Veldhuizen Stealy
Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovė: Rebecca Grutz
Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovo pavaduotoja: Amy Reichert
Konsulė: Ivna Giauque
Laikinoji gynybos atašė: Commander Kimberly T. Manuel
Gynybinio bendradarbiavimo skyriaus vadovas: Jerimiah A. Wildermuth
Administracijos vadovas: Nicholas H. Reynolds