JAV ambasada Vilniuje

Pagrindiniai pareigūnai

Ambasadorius: Robert S. Gilchrist
Ambasadoriaus pavaduotojas: Marcus Micheli
Viešųjų ryšių skyriaus vadovė: Sara Veldhuizen Stealy
Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovas: Rebecca Grutz
Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovo pavaduotoja: Amy Reichert
Konsulas: David Warner
Gynybos atašė: LTC Robert A. McVey, Jr.
Gynybinio bendradarbiavimo skyriaus vadovas: Jerimiah A. Wildermuth
Administracijos vadovas: Kwang H. Kim