JAV ir Lietuva pasirašė susitarimo memorandumą dėl Fulbright mainų programos

Signing Ceremony of the Fulbright Memorandum of Understanding

Ambasadorės Hall pasisakymas po susitarimo memorandumo dėl Fulbright mainų programos pasirašymo

2017 m. kovo 30 d.

Gerbiama ministre, Fulbright programos dalyviai ir alumnai, ponios ir ponai,

Ačiū visiems, kad atvykote kartu su mumis pažymėti šį svarbų įvykį Lietuvos ir JAV santykių istorijoje.

Man didelė garbė šiandien pasirašyti Susitarimo memorandumą dėl Fulbrightmainų programos.  Šis susitarimas užtikrins ilgametį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Amerikos akademinių bendruomenių.

Fulbright programa pavadinta senatoriaus J. William’o Fulbright’o garbei. Jis yra pasakęs: „ Fulbright programos tikslas yra suteikti truputį daugiau žinių, daugiau supratimo ir daugiau atjautos, kad pasaulio šalys pagaliau išmoktų gyventi taikiai ir draugiškai.“ Šie žodžiai buvo labai svarbūs prieš dvidešimt penkerius metus, kai Fulbright programa atėjo į Lietuvą. Didžiuojamės, kad nuo to laiko daugiau nei penki šimtai lietuvių ir amerikiečių, studentų, mokslininkų ir dėstytojų, dalyvavo šioje mainų programoje.  Per ją stiprinami ryšiai tarp mūsų akademinių institucijų ir mūsų šalių.

Fulbright alumnai darė didelę įtaką Lietuvai svarbių pokyčių metu. Jie yra žymūs mokslininkai, politikos ir verslo lyderiai, menininkai ir kiti Lietuvos visuomenės lyderiai.  Jūsų buvimas čia parodo programos sėkmę ir stiprią draugystę tarp mūsų šalių.

Pasirašydama Supratimo memorandumą Lietuva prisijungia prie kitų Europos Sąjungos šalių ir įsipareigoja paremti Fulbright programos dalyvius iš Lietuvos apmokėdama jų kelionės išlaidas. Tikimės toliau bendradarbiauti su jumis atrenkant studentus ir dėstytojus dalyvauti Fulbright programoje.  Taip pat tikimės, kad ateityje bus užmegzti ryšiai tarp individualių mokslininkų ir Lietuvos bei Amerikos akademinių ir tyrimų institucijų.

O dabar noriu pakviesti gerbiamą ministrę tarti keletą žodžių.