JAV vyriausybė skyrė 1,56 milijono paramą organizacijoms, remiančioms Ukrainos pabėgėlius Lietuvoje

 

JAV vyriausybė skyrė 1,56 milijonų JAV dolerių paramą organizacijoms, remiančioms Ukrainos pabėgėlius Lietuvoje

Spalio 10 dieną, antradienį, JAV ambasada Lietuvoje pristatė JAV Vyriausybės finansavimą organizacijoms, remiančioms Ukrainos pabėgėlius Lietuvoje. JAV ambasados Lietuvoje laikinasis reikalų patikėtinis Tamir Waser pabrėžė, kad jam didelė garbė pranešti, kad JAV ambasada Lietuvoje suteiks devynias dotacijas, kurių bendra suma viršija 1,5 milijono dolerių, pilietinės visuomenės organizacijoms, teikiančioms pagalbą ukrainiečiams visoje Lietuvoje. Tai didžiausia JAV vyriausybės parama ukrainiečių pabėgėliams Lietuvoje. „Šios organizacijos nuo pat pirmųjų karo dienų atliko neįtikėtiną darbą, kad paremtų tuos, kurie pabėgo iš Ukrainos ir gyvena savo bendruomenėse. Šios dotacijos padės užtikrinti, kad gyvybiškai svarbus darbas būtų tęsiamas,“ sakė Tamir Waser.

2023 metų kovo mėnesį paskelbtame atvirame konkurse dalyvavo 34 organizacijos. Projektai atrinkti remiantis Jungtinių tautų pabėgėlių agentūros (UNHCR) atliktos analizės išvadomis, kad Baltijos regione ir Lietuvoje susirūpinimą keliantys klausimai vertinant Ukrainos pabėgėlių situaciją susiję su smurtu dėl lyties, prekyba žmonėmis ir išnaudojimu, išskirtas psichikos sveikatos ir kitų sveikatos paslaugų poreikis. Kalbant konkrečiai apie Lietuvą, užimtumo ir pajamų trūkumas įvardijamas kaip kliūtis būstui ir kitiems pagrindiniams poreikiams patenkinti, taip pat susirūpinimas dėl į vaikus orientuotos apsaugos ir galimybių naudotis pagrindinėmis socialinėmis paslaugomis, ypač vyresnio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems. Jungtinių tautų pabėgėlių agentūra taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad trūksta integruotos po pamokinės veiklos vaikams.

„Ukrainiečiams, kurių gyvenimus sugriovė žiaurus ir neteisingas karas, tiems, kurie buvo priversti palikti namus ir ieškoti prieglobsčio Lietuvoje, reikia įvairios praktinės paramos. Kol mūsų piliečiai bus perkelti, papildomos paslaugos – nuo integracijos į Lietuvos visuomenę palengvinimo iki kalbos kursų ir psichologinės pagalbos – yra ypač svarbios ir aktualios. JAV valstybės departamento sprendimas skirti finansavimą dotaciją gaunančioms organizacijoms leis joms sukurti naujų galimybių, programų ir paslaugų, skirtų dabartiniams ukrainiečių poreikiams tenkinti,“ teigė Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Petro Beshta.

Devynioms nevyriausybinėms organizacijoms iš Kauno, Klaipėdos, Telšių, Šiaulių ir Vilniaus paskirstyta 1,56 milijono JAV dolerių. Įgyvendinamų projektų vertė siekia nuo 90,000 iki 250,000 JAV dolerių, projektų trukmė nuo 12 iki 24 mėnesių. Lietuvos Skautija suteiks pagalbą ukrainiečių vaikams integruotis į Lietuvos visuomenę, suteikiant berniukams ir mergaitėms galimybę dalyvauti skautiškoje veikloje ir programose, sukurtose pagal akredituotą Lietuvos skautijos jaunimo programą. VšĮ Tautinių bendrijų namai organizuos nemokamus lietuvių kalbos kursus ukrainiečių pabėgėliams, siekiant padėti jiems integruotis ir įsidarbinti. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ veikla skirta ukrainiečių pabėgėlių emocinės ir bendruomeninės paramos poreikių tenkinimui, taikant į vaiką orientuotą požiūrį, bendradarbiaujant su specialistais ir teikiant emocinio palaikymo dėžutes į namus.

Lietuvos Caritas Vilniaus ir Klaipėdos regionuose turės galimybę patenkinti kai kuriuos būtiniausius pabėgėlių poreikių bei teikti socialinę, teisinę, sveikatos priežiūros, psichologinę ir užimtumo pagalbos. Lietuvos pabėgėlių taryba organizuos verslumo, skaitmeninio ir kibernetinio saugumo mokymai, kontaktų užmezgimo renginiai ir lietuvių kalbos kursai. Labdaros ir paramos fondas „Frida“ teiks individualizuotą teisinę, socialinę ir psichologinę pagalbą moterims pabėgėlėms su mažais vaikais. Lietuvos profesinių sąjungų Aljansas organizuos Ukrainos pabėgėlių integraciją į darbo rinką, daugiausia dėmesio skiriant neįgaliems pabėgėliams, socialiai pažeidžiamiems pabėgėliams ir pabėgėliams, kurie yra pažeidžiami dėl prekybos žmonėmis seksualiniam ir darbo išnaudojimui. Labdaros ir paramos fondas „Telšiai su Ukraina“ padės apsirūpinti būstu tarpininkaujant su nekilnojamojo turto savininkais, teiks socialines paslaugas, konsultuos užimtumo, socialinės integracijos ir psichologinės reabilitacijos klausimais. Ukrainiečių integracijos centras Šiauliuose „Malva“ teiks psichologines, teisines ir konsultacines paslaugas, taip pat lietuvių, anglų kalbų bei kompiuterinio raštingumo kursus.