JAV ir Lietuva pasirašė trečią mokslo ir technologijų srities bendradarbiavimo sutartį

 

2018 m. birželio 25 d. Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorė Lietuvoje Anne Hall ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė pasirašė trečiąją skėtinę JAV ir Lietuvos sutartį dėl šalių bendradarbiavimo mokslo, technologijų ir inovacijų srityje. Šis naujas dvišalis susitarimas sustiprins JAV ir Lietuvos bendradarbiavimą moksliniuose tyrimuose, ties kelią didesniam dvišalių mokslo tyrimų skaičiui, mokslinių seminarų, konferencijų, simpoziumų skaičiui, informacijos keitimuisi bei įrangos ir mokslinio personalo mainams.

„Šis sutarimas tai mūsų abiejų tautų draugystės ryšių simbolis, kuris demonstruoja mūsų bendrą įsipareigojimą siekti Amerikos ir Lietuvos žmonėms naudingos mokslo, technologijų ir inovacijų pažangos,” sako JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Hall. “Daugelį metų mūsų šalių mokslininkai ir inovatoriai bendradarbiavo tokiose srityse kaip lazeriniai tyrimai, biotechnologijos, medžiagotyra, informacinės technologijos, puslaidininkiai, sveikatos mokslai, gamtos išteklių valdymas, aplinkos apsauga, energetika ir daugelyje kitų sričių. Tikimės tęsti dinamišką ir veiksmingą tarptautinį įvairių mokslo organizacijų ir atskirų mokslininkų bendradarbiavimą abiejose valstybėse ir Baltijos jūros regione”.

Šia sutartimi Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos vyriausybės sutarė plėtoti ir remti abiejų valstybių tarpusavio bendradarbiavimą mokslo, technologijų ir inovacijų srityje, kuris grindžiamas abipusiais įsipareigojimais, lygiaverčiais įnašais ir nauda. Sutartis taip pat skatina ir sudaro palankias sąlygas abiejų valstybių atitinkamų valstybės institucijų, universitetų, mokslinių tyrimų institucijų, privataus verslo ir kitų subjektų tiesioginiams ryšiams ir tokio bendradarbiavimo plėtrai. Šiais metais pasirašomos sutarties priede atskirai aptariamos intelektinės nuosavybės teisės bei apibrėžiamos dalyvaujančių mokslininkų teisės, kas tikima paskatins intensyvesnį mokslinį bendradarbiavimą.

Tai jau trečioji Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Amerikos Valstijų mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo sutartis. Pirmoji sutartis buvo pasirašyta 1994 metais ir baigė galioti 1999; antroji – 2009 metais ir galiojo iki 2015. Naujoji sutartis galios iki 2028-ųjų.