Kvietimas dalyvauti moksleivių mainų programoje ASSIST 2018-2019 m.m.

Atviras kvietimas! 

2018-2019 mokslo metų stipendijų konkursas gimnazijų II klasių moksleiviams

Kazickų šeimos fondas (KFF) ir JAV ne pelno siekianti organizacija ASSIST Inc (American Secondary Schools for International Students and Teachers) skelbia konkursą 2018–2019 mokslo metų stipendijoms  gimnazijų II  klasių moksleiviams. Tai bus 14-asis konkursas, kurį Lietuvos moksleiviams rengia ir vykdo Kazickų šeimos fondas, skiriantis tris stipendijas. Dar tris skiria ASSIST organizacija ir jos rėmėjai, ASSIST programos ALUMNI. Kaip ir kasmet, šiemet į privačias mokyklas JAV išvyks ne mažiau nei 6 moksleiviai ir ten mokysis vienerius mokslo metus. Kartu su „Davis“ fondo stipendijomis šiuo metu JAV privačiose mokyklose mokosi 7 moksleiviai. ASSIST stipendijų laimėtojai po metų, praleistų JAV mokykloje, privalo grįžti į savo šalį, mokyklą.

Paraiškų teikimo galutinė data:  2017 m. lapkričio 25 d.

Visas konkurso sąlygas, kaip ir kokius dokumentus reikia pateikti, taip pat informaciją apie konkurso eigą rasite

Kviečiame gabius, iniciatyvius, pasirengusius atitrūkti nuo savo šeimos, draugų apsupties, siekiančius didžiulių iššūkių moksleivius. Tai unikali galimybė pažinti pasaulį, darbingai, turiningai ir disciplinuotai praleisti mokslo metus. Privačiose mokyklose yra sudaromos puikios sąlygos mokymuisi, sportavimui, užklasinei meninei veiklai. Moksleiviai mokosi mažose 10–12 moksleivių klasėse, naudojasi šiuolaikiškomis laboratorijomis, sportuoja puikiai įrengtuose stadionuose, sporto salėse, gyvena mokyklų bendrabučiuose. Tikroji finansinė stipendijos kaina yra nepalyginama su šeimai nustatytomis sumomis.

JAV Ambasada Vilniuje skirs paramą sunkiau besiverčiančioms šeimoms nustatytam šeimos mokesčiu padengti.