Metinė Branduolinio saugumo kompetencijos centro konferencija

Ambasadorės pavaduotojo Howard Solomon kalba metinėje Branduolinio saugumo kompetencijos centro konferencijoje

2017 m. balandžio 21 d.

Gerbiami Lietuvos Vyriausybės atstovai, ponios ir ponai, gerbiami svečiai ir, žinoma, Centro direktoriau, pone Aleksejau Livčic,

Man didelė garbė būti čia kartu su jumis minint penktąsias Branduolinio saugumo kompetencijos centro metines. Noriu perduoti jums Jungtinių Amerikos Valstijų padėką ir parodyti paramą Centrui, kurio tikslas yra gerinti saugumo situaciją ne tik Lietuvoje, bet ir regione bei visame pasaulyje.

Du tūkstančiai dvyliktųjų metų (2012) kovą per Branduolinio saugumo viršūnių susitikimą Seule Lietuva priėmė istorinį sprendimą įsteigti Kompetencijos centrą. Kai Lietuva priėme šį sprendimą, ji ėmėsi lyderės vaidmens ir vykde svarbias iniciatyvas. Iniciatyvos skirtos pažaboti neteisėtą prekybą branduolinėmis medžiagomis bei užkirsti kelią branduoliniam terorizmui.

Šiandien į šį pirmąjį pasaulyje Kompetencijos centrą iš Lietuvos, regiono bei viso pasaulio atvyksta įvairių institucijų vadovai, pasienio pareigūnai, už reguliavimą atsakingi pareigūnai, inžinieriai, techniniai darbuotojai ir kiti asmenys.

Nuo įkūrimo pradžios prie Centro veiklos prisidėjo daugelis kitų kompetencijos ir mokymo centrų iš viso pasaulio. Jūs buvote pirmi. Ir dėl to, kad jūs skiriate daugiau dėmesio mokymui branduolinio saugumo kontekste, visame pasaulyje šios srities žmonės yra geriau apmokyti ir labiau susieti.

Del tokių centrų valstybes perkelia branduolinio saugumo mokymus iš nacionalinio į regioninį lygį. Todel galimo labiau pasipriešinti branduoliniam terorizmui.

Jūsų vykdoma veikla yra kritiškai svarbi.

Aš žinau, kad praeitais metais Kompetencijos centre buvo mokymai. Juose dalyvavo ekspertai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos ir Moldovos

Aš taip pat žinau, kad šią vasarą Lietuvoje bus Platinimo saugumo iniciatyvos seminaras bei stalo pratybos, per kurias yra planų apsilankyti ir Kompetencijos centre.

Šie renginiai toliau stiprins regioninį bendradarbiavimą Šiaurės ir Baltijos jūros šalių regione.

JAV energetikos departamentas informuoja mane apie Lietuvos pasiekimus kovoje su branduoliniu terorizmu.

Man sakė, kad esate pasaulinio lygio ekspertai ir kad į Lietuvą, o ne į Ameriką, galėtų būti siunčiami mokytis ekspertai iš kitų šalių.

Šiandien mes švenčiame, nes jūs galite ne tik vadintis kompetencijos centru, bet ir toks iš tiesų esate.

JAV dekoja jums ir skiria visapusišką paramą. Linkiu jums kuo didžiausios sėkmės.

Ačiū Jums.