JAV Valstybės sekretorius

Secretary of State Mike PompeoMike Pompeo JAV valstybės sekretoriaus pareigas pradėjo eiti 2018 m. balandžio 26 d. Nuo 2017 m. sausio mėn. iki 2018 m. balandžio mėn. jis dirbo Centrinės žvalgybos agentūros direktoriumi.

Prieš prisijungdamas prie prezidento Trumpo administracijos, p. Pompeo keturias kadencijas buvo Kanzaso 4-osios apygardos atstovu Kongrese. Jis dirbo Atstovų rūmų Žvalgybos komitete, Energetikos ir prekybos komitete bei Specialiajame komitete dėl Bengazio.

Prieš tapdamas Kongreso nariu, p. Pompeo įkūrė įmonę “Thayer Aerospace” ir daugiau nei dešimtmetį jai vadovavo. Vėliau jis tapo naftos gavybos, įrangos gamybos, platinimo ir paslaugų bendrovės „Sentry International“prezidentu.

1986 m. p. Pompeo geriausiai iš savo kurso baigė West Point karo akademiją ir tarnavo kavalerijos, patruliavusios “geležinę uždangą” prieš Berlyno sienos griuvimo, karininku. Jis taip pat tarnavo JAV 4-osios pėstininkų divizijos 7-ojo kavalerijos pulko 2-jame eskadrone.

Pasitraukęs iš aktyvios veiklos, p. Pompeo baigė Harvardo teisės mokyklą, kur kartu dirbo ir žurnalo “Harvard Law Review” redaktoriumi.

p. Pompeo gimė 1963 m. gruodžio 30 d. Orange mieste, Kalifornijoje. Vedęs, žmona Susan Pompeo, turi sūnų Nicką.