Paskelbtas 2019 m. Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijų raidos indeksas

JAV Tarptautinės plėtros agentūros (USAID) finansuojamas Centro ir rytų Europos bei Eurazijos Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo indeksas kviečia pasidomėti, kaip sekasi pilietinei visuomenei ir jos organizacijoms Lietuvoje ir kitose regiono šalyse. 2019 m. PVO (Lietuvoje paplitęs terminas Nevyriausybinė organizacija, arba NVO) tvarumo indeksas jau dvidešimt trečiąjį kartą apžvelgia vidinę ir išorinę PVO teisinę aplinką, organizacinį pajėgumą, finansinį tvarumą, interesų atstovavimą, paslaugų teikimą, infrastruktūrą, ir viešąjį įvaizdį.

2019 m. Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijų raidos indeksą lietuvių kalba rasite čia, o anglų kalba čia.