Ambasadorė Hall dalyvavo a.a. JAV sen. J.McCaino atmintį pagerbiančios parodos atidaryme