Ambasadorės pavaduotojas M.Micheli dalyvavo Prano Eimučio 100-ųjų mirties metinių minėjime