Ambassadoriaus Gilchristo kalba Sumnerio Welleso deklaracijos metinių minėjimo renginyje