JAV ir Lietuvos diplomatinių santykių 100-mečio minėjimas Vilniuje