JAV ir NATO ginkluotųjų pajėgų Europoje vadas gen. Scaparrotti lankosi Vilniuje