JAV ir Lietuva pasirašė bendradarbiavimo gynybos srityje sutartį