Paslaugos JAV piliečiams

Susisiekti su konsuliniu skyriumi galima darbo dienomis nuo 10:00 iki 12:00 val., arba nuo 14:00 iki 16:00 val. telefonu (+370 5) 266 5600 arba el.paštu: VilniusACS@state.gov

Vietinės reikšmės informacija

Pasai ir pilietybė