Gimimo registravimas

Pagal šiuo metu galiojantį JAV pilietybės įstatymą, vaikas, gimęs ne Amerikoje, automatiškai įgyja JAV pilietybę, jeigu abu jo tėvai yra Amerikos piliečiai ir vienas iš jų yra gyvenęs Jungtinėse Valstijose iki vaiko gimimo.  Kai tik vienas iš tėvų yra JAV pilietis, vaikas įgyja pilietybę tuo atveju, jeigu šis JAV pilietis tėvas ar mama iki gimstant vaikui yra gyvenęs Amerikoje bent 5 metus, iš kurių 2 metus po to, kai jam sukako 14 metų.

Gimus JAV piliečiui Lietuvoje, prašome kartu su vaiku kreiptis į JAV ambasados Konsulinį skyrių dėl amerikietiško gimimo liudijimo (Consular Report of Birth Abroad).  Konsuliniam skyriui pateikiami šie dokumentai:

  • Užpildyta anketa DS-2029
  • Lietuviškas vaiko gimimo liudijimas;
  • Tėvų pasai;
  • Tėvų santuokos liudijimas;
  • Jeigu tik vienas iš tėvų JAV pilietis – įrodymus, kad šis yra gyvenęs JAV bent 5 metus;
  • Jeigu tėvai (ar vienas iš tėvų) turėjo ankstesnių santuokų – ištuokos liudijimą ar kitus santuokos nutraukimo dokumentus.

JAV ambasada išduos amerikietišką gimimo liudijimą, kuris įrodo, kad vaikas yra JAV pilietis.  Mokestis už šį dokumentą yra 100 dolerių.  Mokestis mokamas ambasadoje banko kortele arba grynais (doleriais arba eurais pagal dienos kursą).

Jeigu ketinate kreiptis dėl amerikietiško gimimo liudijimo, prašome iš anksto užsiregistruoti vizitui į JAV ambasados Konsulinį skyrių (spausti čia).

Daugiau informacijos apie JAV piliečio gimimo registravimą galite rasti čia.