Gimimo registravimas

Pagal šiuo metu galiojantį JAV pilietybės įstatymą, vaikas, gimęs ne Amerikoje, automatiškai įgyja JAV pilietybę, jeigu abu jo tėvai yra Amerikos piliečiai ir vienas iš jų yra gyvenęs Jungtinėse Valstijose iki vaiko gimimo.  Kai tik vienas iš tėvų yra JAV pilietis, vaikas įgyja pilietybę tuo atveju, jeigu šis JAV pilietis tėvas ar mama iki gimstant vaikui yra gyvenęs Amerikoje bent 5 metus, iš kurių 2 metus po to, kai jam sukako 14 metų.

Anketą dėl amerikietiško gimimo liudijimo prašome pildyti ir pateikti elektroniniu būdu: https://lt.usembassy.gov/u-s-citizen-services/child-family-matters/birth/

Pildant anketą reikės įkelti šiuos dokumentus, o jų originalus atsinešti į pokalbį su konsulu:

  • Lietuvišką vaiko gimimo liudijimą (su vertimu į anglų kalbą)
  • Tėvų pasus
  • Tėvų santuokos liudijimą (su vertimu į anglų kalbą)
  • Jeigu tik vienas iš tėvų JAV pilietis – įrodymus, kad šis yra gyvenęs JAV bent 5 metus;
  • Jeigu tėvai (ar vienas iš tėvų) turėjo ankstesnių santuokų – ištuokos liudijimą ar kitus santuokos nutraukimo dokumentus (su vertimu į anglų kalbą)

Prašome iš anksto užsiregistruoti vizitui į JAV ambasados Konsulinį skyrių (spausti čia).

Į pokalbį turi atvykti abu tėvai ir vaikas.

Jeigu tuo pačiu metu ketinate kreiptis dėl vaiko paso, prašome skaityti informaciją čia.