JAV piliečio mirtis

Jeigu JAV pilietis miršta Lietuvoje, apie tai nedelsiant turi būti pranešta JAV ambasados Konsuliniam skyriui.  Jeigu Lietuvoje nėra mirusiojo asmens šeimos narių, ambasada gali juos informuoti apie tai ir aptarti jų pageidavimus dėl asmens laidojimo ar palaikų pervežimo į JAV.

Šeimos narių pageidavimu JAV ambasada taip pat gali tarpininkauti tarp mirusiojo šeimos narių ir atitinkamų Lietuvos įstaigų.  JAV ambasados Konsulinis skyrius išduoda amerikietišką mirties liudijimą (Report of Death of an American Citizen Abroad) ir gali paruošti dokumentus dėl palaikų pervežimo.

Primename, kad JAV ambasada neapmoka laidojimo išlaidų.  Visas išlaidas turi padengti mirusiojo asmens šeimos nariai ar artimieji.