JAV mokesčiai

JAV piliečiai ir asmenys, turintys JAV nuolatinio gyventojo statusą, privalo pildyti pajamų deklaracijas nepriklausomai nuo to, ar gyvena Amerikoje, ar kokioje kitoje šalyje.  Formas ir kitą informaciją galima rasti JAV Vidaus mokesčių tarnybos (Internal Revenue Service) tinklalapyje: www.irs.gov

JAV ambasada Vilniuje neteikia konsultacijų mokesčių klausimais.