Advokatų sąrašas

Lietuvoje pagrindinių teisės šakų šaltiniai yra kodifikuoti teisės aktai (įstatymai) – kodeksai:  Administracinių teisės pažeidimų kodeksasBaudžiamasis kodeksas, Baudžiamojo proceso kodeksas, Bausmių vykdymo kodeksas, Civilinis kodeksas, Civilinio proceso kodeksas, Darbo kodeksas.

Lietuvos teismai pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją yra vienintelė institucija, vykdanti teisingumą šalyje. Teisėjai ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi ir vadovaujasi tik įstatymu. Teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik aukštesnės instancijos teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka.

Lietuvoje veikia bendrosios kompetencijos teismai ir specializuoti teismai.

Bendrosios kompetencijos teismai yra apylinkių teismai (54), apygardų teismai (5), Lietuvos apeliacinis teismas (1), Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (1).  Jie nagrinėja civilines ir baudžiamąsias bylas.  Apylinkių teismai taip pat nagrinėja ir administracinių teisės pažeidimų bylas.  Apygardų teismuose, Lietuvos apeliaciniame teisme, Lietuvos Aukščiausiajame Teisme yra Civilinių bylų skyrius ir Baudžiamųjų bylų skyrius.

Specializuoti teismai yra apygardų administraciniai teismai (5) ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (1). Šie teismai nagrinėja administracines bylas (bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių).

Fiziniai ar juridiniai asmenys, turintys teisinių klausimų ar problemų, gali kreiptis pagalbos į Lietuvos Respublikoje dirbančius advokatus.  Prieš pasirenkant konkretų advokatą, patartume susisiekti su keliomis  advokatų kontoromis, išsiaiškinti jų veiklos sritis bei įkainius.  Patartume neperduoti advokatui nei dokumentų, nei pinigų tol, kol nesate įsitikinę, kad advokatas tikrai supranta jūsų poreikius bei tikrai suteiks Jums kvalifikuotą teisinę konsultaciją ar kitas teisines paslaugas.

Jungtinių Valstijų ambasada Vilniuje yra paruošusi sarašą advokatų, kurie galėtų suteikti teisinę pagalbą  JAV piliečiams Lietuvoje.  Žemiau nurodyti advokatai ar advokatų kontoros patikino JAV ambasadą, kad gali suteikti kvalifikuotą pagalbą bei pakankamai gerai moka anglų kalbą, kad susikalbėtų su klientu anglų kalba.  JAV ambasada neprisiima jokios atsakomybės dėl šių advokatų profesinės kompetencijos ar etikos.

Advokatai ar advokatų kontoros sąraše pateikiamos abėcėlės tvarka.

Šiuo metu sąrašas atnaujinamas, maloniai prašome naudotis sąrašu anglų kalba.