Santuokos registravimas

Asmenys, norintys įregistruoti santuoką Lietuvoje, turi pateikti prašymą Civilinės metrikacijos skyriui kartu su šiais dokumentais:

  • Jei JAV pilietis anksčiau niekada nebuvo sudaręs santuokos, jis turi pateikti JAV kompetetingos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad jo santuokai nėra kliūčių. JAV piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti patvirtinti pažyma (APOSTILLE) ir išversti į lietuvių kalbą. Apostiles išduoda valstijos, kurioje išduotas dokumentas, sekretorius.
  • Jeigu asmuo yra išsiskyręs, turi pateikti santuokos nutraukimo dokumentą. Jeigu našlys – sutuoktinio mirties dokumentą.
  • Santuokos nutraukimo dokumentas ar mirties liudijimas turi būti patvirtintas apostile bei išverstas į lietuvių kalbą.

Pastabos: Santuoka Lietuvoje gali būti registuojama tik tuomet, kai vienas iš sutuoktinių yra Lietuvos pilietis, turi leidimą gyventi Lietuvoje ar yra lietuvių kilmės. Santuoką registruoti gali ne jaunesni kaip 18 metų piliečiai. Santuokai registruoti medicininė pažyma nereikalinga.

Santuokos registravimo tvarka

Asmenys, ketinantys registruoti santuoką, turi Civilinės metrikacijos skyriui pateikti aukščiau išvardintus dokumentus, pasus, užpildyti prašymo formą ir sumokėti nustatytą mokestį.  Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos.

Bažnytinė santuoka

Santuoka gali būti registruojama ir bažnyčioje, tačiau tik Civilinės metrikacijos skyrius gali išduoti oficialų santuokos dokumentą.

Daugiau informacijos galima rasti čia