Paso išdavimo mokesčiai

Mokestis ($)
– Kreipiantis dėl paso atnaujinimo (16 metų ir vyresniems): $110
– Kreipiantis pirmakąrt dėl paso arba kreipiantis dėl prarasto paso: $145
– Kreipiantis dėl paso vaikui iki 16 metų: $115
– JAV pilietybės atsisakymas: $2350