Paso išdavimo mokesčiai

Mokestis ($)

– Kreipiantis pirmakąrt dėl paso: $165
– Kreipiantis dėl paso atnaujinimo: $130
– Kreipiantis dėl paso nuo 16 metų: $165
– Kreipiantis dėl dėl prarasto paso: $165
– Kreipiantis dėl paso vaikui iki 16 metų: $135
– JAV pilietybės atsisakymas: $2350