Registracija rinkimams

Visi JAV piliečiai gali dalyvauti visuose rinkimuose, kurie rengiami Jungtinėse Valstijose.  Asmenys, norintys balsuoti, turi užsiregistruoti balsavimui ir gauti iš JAV balsavimo biuletenį.  Balsavimas vyksta taip:

  • JAV pilietis užpildo paraišką ir išsiunčia į rinkimų štabą JAV;
  • Rinkimų štabas patvirtina paraišką arba susisiekia su rinkėju dėl papildomos informacijos;
  • Rinkimu štabas išsiunčia rinkimų biuletenį rinkėjui;
  • Rinkėjas pažymi biuletenį ir išsiunčia biuletenį atgal į JAV.

JAV vyriausybės oficialiame tinklalapyje galima rasti daugiau informacijos apie balsavimą rinkimuose.  Šiame puslapyje taip pat galima rasti ir paraišką, kuri yra pildoma balsavimo biuleteniui gauti, bei šios paraiškos pildymo instrukcijas.

Paraišką balsavimo biuleteniui gauti galima rasti čia. Paraišką taip pat galite gauti  JAV ambasadoje užsienyje. Paraiška pildoma ir siunčiama vadovaujantis valstijos nustatyta tvarka. Balsavimo procedūros ar tvarka skirtingose valstijose gali skirtis.  Daugiau informacijos rasite čia.

Jeigu turite kokių klausimų dėl rinkimų Jungtinėse Valsijose, galite paskambinti į Jungtinių Valstijų ambasadą Vilniuje telefonu (+370 5) 266 5596 arba rašyti paklausimą Konsuliniam skyriui elektroniniu paštu ConSec@state.gov.