Neteikiamos paslaugos

JAV ambasados Konsulinis skyrius neteikia šių paslaugų:

 •  Nepadeda JAV piliečiams gauti ar prasitęsti Lietuvos vizas;
 • Asmenims, turintiems žalias korteles (t.y. nuolatinio gyventojo statusą Amerikoje), negali būti suteikiamos tokios pačios paslaugos kaip JAV piliečiams;
 • Negali įtakoti ar pakeisti Lietuvos teisinės sistemos;
 • Negali suteikti finansinės pagalbos; negali išgryninti čekių;
 • Negali legalizuoti dokumentų iš Jungtinių Valstijų;
 • Negali suteikti konsultacijų teisiniais klausimais;
 • Negali dalyvauti privačiuose teisiniuose ginčuose;
 • Neatlieka pašto paslaugų;
 • Nesiunčia privačių dokumentų faksu ar elektroniniu paštu;
 • Nepadeda atlikti piniginių pervedimų;
 • Negali padėti ieškoti žmonių Jungtinėse Valstijose;
 • Neteikia medicininių paslaugų;
 • Nevykdo kelionių agentūrų funkcijų;
 • Neteikia vertėjų paslaugų;
 • Negali padėti nekilnojamo turto klausimais.