Vašingtone pristatytas naujasis Pilietinės visuomenės organizacijų tvarumo 2017 m. indeksas

 

Vašingtone pristatytas Pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) tvarumo 2017 m. indeksas atkreipia dėmesį į didėjančius suvaržymus Rytų irVidurio Europoje

 

Regioninis indeksas, skirtas Rytų ir Vidurio Europai ir Eurazijai, kasmet vertina 24 valstybių pilietinių organizacijų raidą ir pokyčius jų aplinkoje pagal JAV Tarptautinės plėtros agentūros (USAID) sukurtą metodiką.

Ši 21-oji indekso ataskaita atskleidžia, kad 2017 metais teisinė pilietinės visuomenės organizacijų veiklos aplinka blogėjo dvylikoje regiono šalių, o bendras tvarumo nuosmukis konstatuotas penkiose valstybėse, tarp jų Lenkijoje ir Latvijoje.

Nors pilietinė erdvė regione siaurėja jau keletą metų, pernai valdžia toliau griežtino pilietinio sektoriaus kontrolę ne tik tradiciškai represinių režimų valdomose valstybėse, bet ir Europos Sąjungos senbuvėse. Dešimties šalių pilietinių organizacijų viešasis įvaizdis suprastėjo dėl valdžios ir jai lojalios žiniasklaidos neigiamos retorikos PVO, ypač tų, kurios kritikuoja valdžią, atžvilgiu.

Pasak indekso, Lietuvos nevyriausybinės organizacijos jaučia stiprėjančią valdžios kontrolę ir didėjančią biurokratinę naštą, tačiau bendras Lietuvos indekso balas 2017 metais nekito, o keliose tvarumo srityse pastebėta pažanga. Šalies NVO geriau atstovavo visuomenės interesams, stiprėjo sektoriaus infrastruktūra.

Pagal bendrąjį pilietinių organizacijų tvarumą regioniniame indekse Lietuva yra penkta. Ilgą laiką pirmauja Estija, kurioje yra palankiausios sąlygos pilietinės visuomenės organizacijoms veikti ir stiprėti.

Regioninį Pilietinių visuomenių organizacijų tvarumo indeksą  rengia JAV Tarptautinės plėtros agentūra (USAID), bendradarbiaudama su FHI 360, Tarptautiniu ne pelno teisės centru (ICNL) ir vykdomaisiais partneriais kiekvienoje šalyje. Všį Bendruomenių kaitos centras bendradarbiavo su FHI 360 rengdamas Lietuvos PVO tvarumo ataskaitą.

Lietuvos ataskaitą (lietuvių kalba) ir 2017 metų Rytų ir Vidurio Europos bei Eurazijos Pilietinės visuomenės organizacijų ataskaitą (anglų kalba) rasite http://www.bkcentras.lt/naujienos.

Kontaktas informacijai: Jolanta Blažaitė, el paštas jolanta@bkcentras.lt, tel. +37069984856 (po 15 val.).