JAV ambasada Vilniuje

Pagrindiniai pareigūnai

Ambasadoriaus pavaduotojas: Tamir’as Waser’is
Viešųjų ryšių skyriaus vadovas: Philip M. Drewry
Viešųjų ryšių skyriaus pareigūnė žiniasklaidai ir socialinei medijai: Fatima Z. Quraishi
Viešųjų ryšių skyriaus pareigūnas kultūrai, švietimui ir švietimo mainų programoms: Mojib Z. Ghaznawi
Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovė: Emily Hicks
Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovo pavaduotojas: Seth Yeager
Konsulas: Matthew W. Scranton
Gynybos atašė: LTC Stephanie Baugh
Gynybinio bendradarbiavimo skyriaus vadovas: Stephen W. Chu
Administracijos vadovė: Lucy Reyno