Imigracinės vizos

Kiekvienas, norintis nuolat gyventi Jungtinėse Amerikos Valstijose, nepriklausomai nuo to, ar ketina ten dirbti ar ne, privalo gauti imigracinę vizą. Norint gauti nuolatinio gyventojo koretelę (dar taip vadinamą „žaliąją kortelę“) pirmiausia reikia pildyti peticiją imigracinei vizai gauti. Asmuo, turintis imigracinę vizą ir sėkmingai įvažiavęs į JAV, pirmų metų bėgyje gauna nuolatinio gyventojo kortelę. Daugumoje atvejų imigracinę vizą galima gauti tik tuomet, kai kas nors pildo peticiją norinčio imigruoti asmens vardu. Sau peticijos pildyti negalima.

JAV imigracijos įstatymas numato keturias imigracinių vizų kategorijas:

  • Artimiausių giminaičių imigracija
  • Imigracija, remiantis giminystės ryšiais
  • Imigracija dėl darbo
  • Imigracinių vizų („žaliosios kortelės“) loterija

Peticijos skirtingoms imigracinių vizų kategorijoms daugumoje atvejų pildomos ne Amerikos ambasadoje Vilniuje. Peticijos remiantis giminystės ryšiais, dėl darbo arba sužadėtinio/ės vizai gauti privalo būti pildomos Jungtinėse Amerikos Valstijose, Pilietybės ir imigracijos tarnyboje (USCIS).

Svarbu!

  • Remiantis JAV Pilietybės ir imigracijos tarnybos (USCIS) pateiktomis instrukcijomis, nuo 2011 m. rugpjūčio 15 d., Lietuvoje nuolatos gyvenantys Amerikos piliečiai peticijas I-130 dėl artimų giminaičių imigracijos gali siųsti tik į imigracijos tarnybą Čikagoje.
  • Valstybės departamento oficialus pranešimas apie pasikeitimus, norintiems pateikti peticijas I-130 už Amerikos ribų.
  • Turintys nuolatinio gyventojo statusą arba taip vadinamą „žalią kortelę“ bei Amerikos piliečiai, nuolat gyvenantys Valstijose, privalo pildyti peticijas (forma I-130) artimiausiame pagal savo gyvenamąją vietą JAV Pilietybės ir imigracijos tarnybos centre (Tarnybos centrų sąrašas yra įtrauktas į formą I-130).