Imigracinių vizų („žaliosios kortelės“) loterija

DV-2023 programa

Paraiškos DV 2023 metų loterijai turi būti pateiktos nuo 2021 m. spalio 6 d., 12 val. JAV Rytų pakrantės vasaros laiku (7 val. vakaro Lietuvos laiku) iki 2021 m. lapkričio 9 d., JAV Rytų pakrantės žiemos laiku (7 val. vakaro Lietuvos laiku).  Paraiškos turi būti teikiamos elektroniniu būdu internetinėje svetainėje https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-submit-entry1.html. Rekomenduojame nelaukti iki paskutinės registracijos periodo savaitės. Angliška DV-2023 programos instrukcijų versija yra vienintelė oficiali versija.

Galite pažiūrėti mūsų video pristatymą. Čia pažingsniui bus parodyta, kaip pateikti loterijos paraišką.

DV-2022 programa

Nuo 2021 m. gegužės 8 d.galima pasitikrinti savo 2022 metų paraiškos statusą internetinėję svetainėje https://dvprogram.state.gov/

 

 

Dokumentų sąrašas imigruojantiems pagal „Žaliosios kortelės“ loteriją

Į pokalbį dėl imigracinės vizos atsineškite žemiau nurodytus dokumentus. Svarbu: dokumentų ir jų fotokopijų notariškai arba apostile tvirtinti nereikia.

Pasas

Pasas turi galioti 60 dienų ilgiau negu viza.  Pasas turi būti pateiktas be viršelio ar įmautės.

Prašome atsinešti anksčiau turėtą pasą, jeigu jame yra galiojanti JAV viza.  Priešingu atveju imigracinė viza gali būti neišduota tol, kol konsulas nematys jūsų seno paso su galiojančia viza.

Nuotrauka

Kiekvienas paraiškovas turi pateikti dvi nuotraukas, atitinkančias šiuos reikalavimus.  Kitoje nuotraukų pusėje turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė ir bylos numeris.

Kreipimosi dėl vizos paraiška

Kiekvienas asmuo, kuris kreipiasi dėl imigracinės vizos, nepriklausomai nuo amžiaus, internete turi užpildyti kreipimosi dėl vizos paraišką – formą DS-260.  Formą galima rasti: https://ceac.state.gov/IV

Daugiau informacijos apie tai, kaip pildyti formą galima rasti:  http://travel.state.gov/content/visas/english/forms/online-immigrant-visa-forms.html

Dokumentas, įrodantis išsilavinimui arba darbo patirčiai keliamus reikalavimus

Pagrindinis paraiškovas privalo pateikti vidurinės mokyklos (12 klasių) baigimo pažymėjimą (brandos atestatą) ARBA pažymą iš darbovietės, kad per pastaruosius penkerius metus dirbo dvejus metus pagal profesiją, kuriai įgyti reikalingas bent dvejų metų pasiruošimas ar praktika. JAV Darbo departamento pateikta duomenų bazė padės nustatyti, ar atitinkate reikalavimą dėl darbo patirties O*Net OnLine.

Gimimo liudijimas – originalas ir fotokopija.

Santuokos liudijimas (jeigu esate susituokęs/-usi) – originalas ir fotokopija.

Ištuokos arba mirties liudijimas (jeigu esate išsituokęs/-usi arba našlys/-ė) – originalas ir fotokopija.

Neteistumo/teistumo dokumentai

Visi 16 ir vyresni vizų paraiškovai privalo pateikti policijos dokumentą apie neteistumą/teistumą iš visų šalių, kuriose gyveno ilgiau nei vienerius metus.  Daugiau informacijos apie neteistumo/teistumo išrašus iš Lietuvos skaitykite čia 

Karinės prievolės dokumentai

Visi tarnaujantys arba anksčiau tarnavę kariuomenėje asmenys turi pateikti dokumentą apie atliktą tarnybą – originalą ir fotokopiją.

Medicininė apžiūra

Visi vizų paraiškovai turi pateikti medicininės apžiūros rezultatus užklijuotame voke.  Daugiau informacijos apie medicininę apžiūrą rasite čia.

Išsilavinimą arba darbo patirtį patvirtinantys dokumentai – originalai ir fotokopijos.

Šis reikalavimas taikomas tik pagrindiniams loterijos laimėtojams.  Jų šeimos nariams, vykstantiems kartu, šių dokumentų pateikti nereikia.

Mokestis

$330. Mokamas pokalbio dieną Konsuliniame skyriuje. Mokėti galima doleriais arba eurais pagal tos dienos kursą, grynais arba kreditine kortele.

Vertimai

Lietuviškų dokumentų, išskyrus teismo dokumentus, versti į anglų kalbą nereikia.  Dokumentai, išduoti ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikti su licencijuoto vertėjo vertimu į anglų kalbą.