Imigracinių vizų („žaliosios kortelės“) loterija

DV-2022 programos instrukcijos

DV-2022 programos instrukcijos anglų kalba PDF formatu yra pateikiamos Jūsų patogumui ir naudojimui. Angliška DV-2022 programos instrukcijų versija yra vienintelė oficiali versija. Neoficialūs instrukcijų vertimai į kitas kalbas bus pridedami tinklapyje travel.state.gov laikui bėgant, kai jie tik bus atlikti.

DV-2022 programos instrukcijas lietuvių kalba PDF formatu rasite čia.

SVARBU!

DV-2021 programos elektroninė priemonė “ENTRY STATUS CHECK“ pradės veikti vėliau.

  • Departamentas pakeitė datą, nuo kada bus galima pasitikrinti DV-2021 programos laimėjimą. Iš gegužės 5 d. ji perkeliama į birželio 6 d.
  • Tai neturės neigiamos įtakos mūsų atliekamam išankstiniam dokumentų patikrinimui ir pokalbių dėl vizų skyrimui, kuris prasideda nuo 2020 metų spalio 1 d.. Valstybės Departamento požiūris į mūsų administruojamą DV programą yra atsakingas ir paremtas įstatymais bei  taisyklėmis.

Nuo 2019 m. gegužės 7d. galite pasitikrinti savo 2020 m. loterijos paraiškos statusą, apsilankę internetiniame puslapyje https://dvlottery.state.gov , pasirinkę  Entry Status Check,  ir suvedę savo unikalų numerį bei asmeninius duomenis.  Tai bus vienintelis būdas pasitikrinti savo laimėjimą .  Jeigu pamesite savo patvirtinimo numerį, naudodamiesi E-DV internetiniu tinklalapiu turėsite galimybę jį atkurti.  Laimėjusieji bus nukreipti į patvirtinimo puslapį, kuriame ras tolimesnes instrukcijas, įskaitant informaciją apie mokesčius, mokamus tvarkantis imigracinę vizą. Laimėjimo atveju raginame kuo skubiau užpildyti ir pateikti vizos paraišką DS-260.   Imigracinės vizos DV-2020 loterijos laimėtojams ir jų šeimų nariams bus išduodamos nuo 2019 spalio 1 d. iki  2020 rugsėjo 30 d.

DV-2021 programos instrukcijos

Prašome vadovautis DV-2021 programos instrukcijomis, kurios yra pateiktos anglų kalba PDF formatu. Šalių dalyvių sąrašas pateikiamas ČIA. DV-2021 programos instrukcijos anglų kalba yra vienintelė oficiali versija. Vertimą į lietuvių kalbą galite rasti ČIA.

Galite pažiūrėti mūsų video pristatymą. Čia pažingsniui bus parodyta, kaip pateikti loterijos paraišką. (Pastaba: DV-2019 metų paraiškoje buvo padaryti keli neesminiai pakeitimai, tačiau video pristatymas pateikia teisingas instrukcijas)

 

Dokumentų sąrašas imigruojantiems pagal „Žaliosios kortelės“ loteriją

Į pokalbį dėl imigracinės vizos atsineškite žemiau nurodytus dokumentus. Svarbu: dokumentų ir jų fotokopijų notariškai arba apostile tvirtinti nereikia.

Pasas

Pasas turi galioti 60 dienų ilgiau negu viza.  Pasas turi būti pateiktas be viršelio ar įmautės.

Prašome atsinešti anksčiau turėtą pasą, jeigu jame yra galiojanti JAV viza.  Priešingu atveju imigracinė viza gali būti neišduota tol, kol konsulas nematys jūsų seno paso su galiojančia viza.

Nuotrauka

Kiekvienas paraiškovas turi pateikti dvi nuotraukas, atitinkančias šiuos reikalavimus.  Kitoje nuotraukų pusėje turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė ir bylos numeris.

Kreipimosi dėl vizos paraiška

Kiekvienas asmuo, kuris kreipiasi dėl imigracinės vizos, nepriklausomai nuo amžiaus, internete turi užpildyti kreipimosi dėl vizos paraišką – formą DS-260.  Formą galima rasti: https://ceac.state.gov/IV

Daugiau informacijos apie tai, kaip pildyti formą galima rasti:  http://travel.state.gov/content/visas/english/forms/online-immigrant-visa-forms.html

Dokumentas, įrodantis išsilavinimui arba darbo patirčiai keliamus reikalavimus

Pagrindinis paraiškovas privalo pateikti vidurinės mokyklos (12 klasių) baigimo pažymėjimą (brandos atestatą) ARBA pažymą iš darbovietės, kad per pastaruosius penkerius metus dirbo dvejus metus pagal profesiją, kuriai įgyti reikalingas bent dvejų metų pasiruošimas ar praktika. JAV Darbo departamento pateikta duomenų bazė padės nustatyti, ar atitinkate reikalavimą dėl darbo patirties O*Net OnLine.

Gimimo liudijimas – originalas ir fotokopija.

Santuokos liudijimas (jeigu esate susituokęs/-usi) – originalas ir fotokopija.

Ištuokos arba mirties liudijimas (jeigu esate išsituokęs/-usi arba našlys/-ė) – originalas ir fotokopija.

Neteistumo/teistumo dokumentai

Visi 16 ir vyresni vizų paraiškovai privalo pateikti policijos dokumentą apie neteistumą/teistumą iš visų šalių, kuriose gyveno ilgiau nei vienerius metus.  Daugiau informacijos apie neteistumo/teistumo išrašus iš Lietuvos skaitykite čia 

Karinės prievolės dokumentai

Visi tarnaujantys arba anksčiau tarnavę kariuomenėje asmenys turi pateikti dokumentą apie atliktą tarnybą – originalą ir fotokopiją.

Medicininė apžiūra

Visi vizų paraiškovai turi pateikti medicininės apžiūros rezultatus užklijuotame voke.  Daugiau informacijos apie medicininę apžiūrą rasite čia.

Išsilavinimą arba darbo patirtį patvirtinantys dokumentai – originalai ir fotokopijos.

Šis reikalavimas taikomas tik pagrindiniams loterijos laimėtojams.  Jų šeimos nariams, vykstantiems kartu, šių dokumentų pateikti nereikia.

Mokestis

$330. Mokamas pokalbio dieną Konsuliniame skyriuje. Mokėti galima doleriais arba eurais pagal tos dienos kursą, grynais arba kreditine kortele.

Vertimai

Lietuviškų dokumentų, išskyrus teismo dokumentus, versti į anglų kalbą nereikia.  Dokumentai, išduoti ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikti su licencijuoto vertėjo vertimu į anglų kalbą.