Imigracija dėl darbo (E vizos)

Pagal JAV Pilietybės ir imigracijos įstatymą kasmet yra išduodamas tam tikras imigracinių vizų skaičius siekiant imigruoti pagal darbą. Šios vizos skirstomos i penkias kategorijas. Norint gauti kurios nors kategorijos vizą, dažniausiai reikia turėti darbo leidimą, išduotą JAV Darbo Departamento (U.S. Department of Labor), ir užpildyti peticiją JAV Pilietybės ir imigracijos tarnyboje (USCIS).

KATEGORIJOS:

Pirma kategorija (E1)

Šiai kategorijai priskiriami:

  • Asmenys, turintys ypatingų gabumų mokslo, meno, švietimo, verslo ar sporto srityse. Norintis būti priskirtas šiai kategorijai asmuo turi būti pripažintas savo šalyje arba tarptautiniu mastu bei turėti tai patvirtinančius dokumentus. Žmogus, ketinantis imigruoti į JAV, neprivalo turėti specialaus darbo pasiūlymo ir gali pildyti peticiją pats sau JAV Pilietybės ir imigracijos tarnyboje (forma I-140).
  • Įžymūs profesoriai ir mokslininkai, kurie yra pripažinti tarptautiniu mastu kaip išskirtiniai konkrečioje mokslinėje srityje ir turi mažiausiai 3 metų patirtį mokydami ar vykdydami tyrimus mokslinėje srityje. Asmenys, imigruojantys į JAV pagal šią kategoriją neprivalo pateikti darbo leidimo. Tačiau jie turi turėti darbo pasiūlymą iš būsimo darbdavio ir pildyti peticiją JAV Pilietybės ir imigracijos tarnyboje (I-140).
  • Tam tikrų tarptautinių korporacijų valdytojai bei direktoriai, kurie jau dirba ne mažiau nei metus JAV firmoje, korporacijoje ar juridinėje organizacijoje, bendrovės filiale ar dukterinėje kompanijoje. Darbo leidimai nėra reikalaujami. Tačiau būsimi darbdaviai turi pristatyti darbo pasiūlymą ir pildyti peticiją JAV Pilietybės ir imigracijos tarnyboje (I-140).

Antra kategorija (E2)

Tai savo srities specialistai turintys aukštesnį nei bakalauro laipsnį, ir asmenys, turintys išskirtinių sugebėjimų meno, mokslo ar verslo srityje. Visi paraiškovai privalo turėti darbo leidimą arba įrodyti, kad jie yra kvalifikuoti specialistai tose srityse, kur trūksta vietinių darbuotojų. Taip pat reikia turėti darbo pasiūlymą, ir darbdavys privalo pildyti peticiją paraiškovo vardu (I-140)

Trečia kategorija (E3)

Šiai kategorijai priklauso kvalifikuoti darbuotojai, savo srities specialistai, turintys bakalauro laipsnį ir kiti darbuotojai. Visi paraiškovai turi turėti patvirtintą peticiją I-140, užpildytą būsimo darbdavio, bei darbo leidimą arba įrodyti, kad jie yra kvalifikuoti specialistai tose srityse, kur trūksta vietinių darbuotojų.

Ketvirta kategorija (E4)

Speciali kategorija, kurios paraiškovai privalo turėti patvirtintą formą I-360 (Peticija specialiems imigrantams). Daugiau informacijos apie šią kategoriją rasite čia.

Penkta kategorija (E5)

Asmenys, norintys investuoti ir kurti naujas darbo vietas, Jungtinių Valstijų Pilietybės ir imigracijos tarnyboje turi užpildyti peticiją I-526. Investicijos turi sukurti ne mažiau kaip 10 darbo vietų (neįskaitant paties investuojančio asmens bei jo šeimos) Amerikos piliečiams arba nuolatinio gyventojo statusą JAV turintiems asmenims, o taip pat kitiems imigrantams, turintiems darbo leidimus. Daugeliu atvejų reikalaujamas minimalus kapitalas yra nuo $500, 000 iki $1,000,000.

Darbo leidimas

Asmuo, kuriam pagal turimą kvalifikaciją reikalingas darbo leidimas, jau turi turėti darbo pasiūlymą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Būsimas darbdavys su savo būsimu darbuotoju turi pateikti atitinkamas formas JAV Darbo departamentui. Darbdavys informuojamas, ar leidimas išduodamas, ar ne. Jei taip, tuomet darbdavys gali pildyti peticiją (forma I-140) atitinkamos kategorijos vizai gauti JAV Pilietybės ir imigracijos tarnyboje. Jei peticija patvirtinama, byla siunčiama į Nacionalinį vizų centrą (NVC), kuris susisiekia su norinčiu imigruoti asmeniu ir pateikia jam tolimesnes instrukcijas.

Pastaba! Sprendimą, ar asmuo atitinka reikalavimus imigracinei vizai dėl darbo gauti, priima Jungtinių Valstijų Pilietybės ir imigracijos tarnyba. Visus klausimus, susijusius su atitikimu šiai kategorijai ir peticijos pildymu, reikia teikti atitinkamame JAV Pilietybės ir imigracijos tarnybos skyriuje. Ambasada į šiuos klausimus atsakyti negali.

Daugiau informacijos apie vizų kategorijas dėl darbo rasite čia.

Dokumentų sąrašas imigruojantiems dėl darbo

Į pokalbį dėl imigracinės vizos atsineškite žemiau nurodytus dokumentus.

Pasas

Pasas turi galioti 60 dienų ilgiau negu viza.  Pasas turi būti pateiktas be viršelio ar įmautės.

Prašome atsinešti anksčiau turėtą pasą, jeigu jame yra galiojanti JAV viza.  Priešingu atveju imigracinė viza gali būti neišduota tol, kol konsulas nematys jūsų seno paso su galiojančia viza.

Nuotrauka

Kiekvienas paraiškovas turi pateikti dvi nuotraukas, atitinkančias šiuos reikalavimus.  Kitoje nuotraukų pusėje turi būti nurodytas asmens vardas ir pavardė.

Kreipimosi dėl vizos paraiška

Kiekvienas asmuo, kuris kreipiasi dėl imigracinės vizos, nepriklausomai nuo amžiaus, internete turi užpildyti kreipimosi dėl vizos paraišką – formą DS-260.  Formą galima rasti: https://ceac.state.gov/IV .  Daugiau informacijos apie tai, kaip pildyti formą galima rasti: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/online-immigrant-visa-forms.html.

Kad galėtumėte užpildyti DS-260 formą, jums bus reikalingas Nacionalinio Vizų Centro suteiktas Invoice ID Number ir kiekvieno kartu keliaujančio ir dėl vizos besikreipiančio asmens Beneficiary ID Number. Juos rasite pranešime apie jums paskirtą pokalbį.  Jeigu dėl kokių nors priežasčių pranešimo apie pokalbį negavote, dėl Invoice ID Number ir Beneficiary ID Number galite kreiptis į Nacionalinį Vizų Centrą elektroniniu paštu asknvc@state.gov.  Šiuos numerius patartina turėti pokalbio dėl vizos metu.  Jų gali jums prireikti, jeigu tektų pataisyti DS-260 formą.

Gimimo liudijimas

Santuokos liudijimas (jeigu esate susituokęs/-usi)

Ištuokos arba mirties liudijimas (jeigu esate išsituokęs/-usi arba našlys/-ė)

Neteistumo/teistumo dokumentai

Visi 16 ir vyresni vizų paraiškovai privalo pateikti policijos dokumentą apie neteistumą/teistumą iš visų šalių, kuriose gyveno ilgiau nei vienerius metus.  Daugiau informacijos apie neteistumo/teistumo išrašus iš Lietuvos skaitykite čia 

Karinės prievolės dokumentai

Visi tarnaujantys arba anksčiau tarnavę kariuomenėje asmenys turi pateikti karinio dokumento kopiją.

Medicininė apžiūra

Visi vizų paraiškovai turi pateikti medicininės apžiūros rezultatus užklijuotame voke.  Daugiau informacijos apie medicininę apžiūrą rasite čia.

Vertimai

Lietuviškų dokumentų, išskyrus teismo dokumentus, versti į anglų kalba nebūtina.  Dokumentai, išrašyti ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikti su licencijuoto vertėjo vertimu į anglų kalbą.

Pranešimas

Anksčiau kiekvienas atvykstantis į JAV su imigracine viza privalėjo su savimi turėti imigracinės vizos  paketą ir pateikti jį JAV muitinės ir pasienio tarnybos pareigūnams.  Nuo 2017 metų Valstybės departamentas pradėjo naudotis internetiniu paraiškų centru, kuris surenka, peržiūri ir sutvarko dokumentus, anksčiau įėjusius į imigracinės vizos paketą. Dabar JAV muitinės ir sienų apsaugos tarnyba šiuos dokumentų paketus gauna elektroniškai ir gali peržiūrėti juos oro uoste, į kurį atvyksta imigrantas.  Todėl imigrantui, kurio pase yra viza su specialiu prierašu, tokio dokumentų paketo su savimi vežtis nebereikia. Daugiau informacijos apie dokumentų tvarkymą elektroniniu būdu rasite čia: https://nvc.state.gov/ceac