Artimiausių giminaičių imigracija (IR vizos)

Pagal JAV Pilietybės ir Imigracijos įstatymą Amerikos piliečių artimiausi giminaičiai gali imigruoti į JAV. Pagal šią kategoriją gali kreiptis Amerikos piliečių:

  • Sutuoktiniai
  • Nesusituokę vaikai arba povaikiai iki 21 metų
  • Tėvai arba patėviai (Amerikos piliečiui tuomet turi būti sukakę 21 metai)
  • Našliai
  • Įvaikinti užsienio valstybėje ar dar bus įvaikinti Amerikoje vaikai

Pastaba! Seneliai, tetos, dėdės, sutuoktinių giminės, pusbroliai, pusseserės negali tvarkyti dokumentų imigracijai. Patėviai arba povaikiai turi teisę gauti imigracinę vizą tik tuo atveju, jeigu santykiai tarp patėvių ir vaikų arba tėvų ir povaikių buvo įteisinti iki 18 vaiko/povaikio gimtadienio.

JAV piliečiai turi pildyti peticiją (formą I-130) artimiausioje pagal savo gyvenamąją vietą JAV Pilietybės ir imigracijos tarnyboje (USCIS). Šios tarnybos padalinių sąrašas yra nurodytas I-130 formos instrukcijose. Kai peticija patvirtinama, pilietybės ir imigracijos tarnyba atsiunčia pranešimą, formą I-797, kad peticija patvirtinta. Tuo pat metu byla yra persiunčiama į Nacionalinį vizų centrą (NVC), kuris susisiekia su Amerikos piliečio giminaičiu ir užsiima tolimesniu bylos tvarkymu. Kai Nacionalinis vizų centras baigia tvarkyti dokumentus ir paskiria pokalbio datą, byla yra persiunčiama į Amerikos ambasadą Vilniuje. Tuomet Amerikos piliečio giminaitis atvyksta į pokalbį dėl imigracinės vizos gavimo.

Svarbu! 

  • Remiantis JAV Pilietybės ir imigracijos tarnybos (USCIS) pateiktomis instrukcijomis, nuo 2011 m. rugpjūčio 15 d., Lietuvoje nuolatos gyvenantys Amerikos piliečiai peticijas I-130 dėl artimų giminaičių imigracijos gali siųsti tik į imigracijos tarnybą Čikagoje.
  • Valstybės departamento oficialus pranešimas apie pasikeitimus, norintiems pateikti peticijas I-130 už Amerikos ribų.
Dokumentų sąrašas imigruojantiems šeimos susijungimo pagrindu

Į pokalbį dėl imigracinės vizos atsineškite žemiau nurodytus dokumentus.

Pasas

Paso galiojimas turi būti 60 dienų ilgesnis nei vizos.  Pasas turi būti pateiktas be viršelio ar įmautės.

Reikia pateikti seniau turėtą pasą, jeigu jame yra galiojanti viza.  Priešingu atveju imigracinė viza gali būti neišduota tol, kol konsulas nematys jūsų seno paso su galiojančia viza.

Nuotrauka

Kiekvienas paraiškovas turi pateikti dvi nuotraukas, atitinkančias šiuos reikalavimus.  Kitoje nuotraukų pusėje turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė ir bylos numeris.

Kreipimosi dėl vizos paraiška

Kiekvienas asmuo, kuris kreipiasi dėl imigracinės vizos, nepriklausomai nuo amžiaus, internete turi užpildyti kreipimosi dėl vizos paraišką – formą DS-260.  Formą galima rasti: http://ceac.state.gov/IV .  Daugiau informacijos apie tai, kaip pildyti formą, galima rasti: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/online-immigrant-visa-forms.html

Kad galėtumėte užpildyti DS-260 formą, jums bus reikalingas Nacionalinio Vizų Centro suteiktas Invoice ID Number ir kiekvieno kartu keliaujančio ir dėl vizos besikreipiančio asmens Beneficiary ID Number. Jį rasite pranešime apie jums paskirtą pokalbį.  Jeigu dėl kokių nors priežasčių pranešimo apie pokalbį negavote, dėl Invoice ID Number ir Beneficiary ID Number galite kreiptis į Nacionalinį Vizų Centrą elektroniniu paštu asknvc@state.gov .  Šiuos numerius patartina turėti pokalbio dėl vizos metu.  Jų gali prireikti,  jeigu tektų pataisyti DS-260 formą.

Gimimo liudijimas

Santuokos liudijimas (jeigu esate susituokęs/-usi)

Ištuokos arba mirties liudijimas (jeigu esate išsituokęs/-usi arba našlys/-ė)

Neteistumo/teistumo dokumentai

Visi 16 ir vyresni vizų paraiškovai privalo pateikti policijos dokumentą apie neteistumą/teistumą iš visų šalių, kuriose gyveno ilgiau nei vienerius metus.  Daugiau informacijos apie neteistumo/teistumo išrašus iš Lietuvos skaitykite čia 

Karinės prievolės dokumentai

Visi tarnaujantys arba anksčiau tarnavę kariuomenėje asmenys turi pateikti karinio dokumento kopiją.

Medicininė apžiūra

Visi vizų paraiškovai turi atlikti medicininę apžiūrą.  Informacija apie medicininę apžiūrą rasite čia.

Finansinės paramos dokumentai

Asmenys, imigruojantys į JAV šeimos susijungimo pagrindu, privalo pateikti finansinės paramos dokumentą, kurį  užpildo peticijos teikėjas ir, reikalui esant, kitas finansinis rėmėjas.  Rėmėjai pildo ir pasirašo:

* formą I-864 Affidavit of Support.

* formą I-864A Supplemental Affidavit of Support.

Rėmėjai taip pat turi pateikti paskutinių metų mokesčių formas 1040 ir W2arba Scedule C,E, ir t.t. , skirtos mokesčių inspekcijai.  Taip pat galima pateikti kitą rėmėjo finansinę padėtį patvirtinančią informaciją.

Kiekvienas šeimos narys, vykstantis į JAV atskirai nuo pagrindinio vizos gavėjo, turi turėti atskirą I-864 formos egzempliorių su originaliu rėmėjo parašu ir papildomų finansinių dokumentų kopijas.  Vykstantiems kartu su pagrindiniu vizos gavėju užtenka vieno I-864 formos ir papildomų dokumentų egzemplioriaus.

Vertimai

Lietuviškų dokumentų, išskyrus teismo dokumentus, versti į anglų kalba nebūtina.  Dokumentai, išrašyti ne lietuvių ar anglų kalba, turi būti pateikti su licencijuoto vertėjo vertimu į anglų kalbą.

Pranešimas

Anksčiau kiekvienas atvykstantis į JAV su imigracine viza privalėjo su savimi turėti imigracinės vizos  paketą ir pateikti jį JAV muitinės ir pasienio tarnybos pareigūnams.  Nuo 2017 metų Valstybės departamentas pradėjo naudotis internetiniu paraiškų centru, kuris surenka, peržiūri ir sutvarko dokumentus, anksčiau įėjusius į imigracinės vizos paketą. Dabar JAV muitinės ir sienų apsaugos tarnyba šiuos dokumentų paketus gauna elektroniškai ir gali peržiūrėti juos oro uoste, į kurį atvyksta imigrantas.  Todėl imigrantui, kurio pase yra viza su specialiu prierašu, tokio dokumentų paketo su savimi vežtis nebereikia. Daugiau informacijos apie dokumentų tvarkymą elektroniniu būdu rasite čia: https://nvc.state.gov/ceac