Imigracija, remiantis giminystės ryšiais (F vizos)

Šiai kategorijai priklauso:

  • Suaugę (21 metų ir daugiau) ar susituokę JAV piliečių sūnūs ir dukros
  • JAV piliečių broliai ir seserys (JAV pilietis turi būti 21 metų amžiaus ir daugiau)
  • nuolatinio gyventojo statusą JAV turinčių asmenų (žaliųjų kortelių turėtojų) sutuoktiniai ir nesusituokę vaikai

Ribotas vizų skaičius

Šios kategorijos imigracinių vizų skaičius yra ribojamas. Per metus tik tam tikras skaičius asmenų, priskiriamų šiai kategorijai, gali imigruoti į JAV. Dėl to, imigracinė viza asmeniui gali būti išduota tik tada, kai ateina jo eilė. Kai asmenų, pretenduojančių gauti imigracinę vizą, skaičius yra didesnis negu tiems metams skirtų vizų skaičius, pirmumo teisę turi asmenys, kuriems peticijos yra užpildytos anksčiau. Dokumentai imigracinei vizai nėra nagrinėjami tol, kol neateina eilė tai datai, kada peticija buvo pateikta JAV Pilietybės ir imigracijos tarnybai. Imigracinių vizų procedūra norintiems imigruoti dėl giminystės ryšių arba dėl darbo gali užtrukti iki kelerių metų, priklausomai nuo to, į kokią vizos kategoriją asmuo pretenduoja. Informaciją apie tai, kokių kategorijų vizų peticijos šiuo metu turi pirmumo teisę, rasite čia.

F1 vizos – nesusituokusiems Amerikos piliečių sūnums ir dukroms nuo 21 metų bei jų mažamečiams vaikams, jei tokių yra.
F2 vizos – nuolatinio gyventojo statusą JAV turinčių asmenų sutuoktiniams, nesusituokusiems vaikams iki 21 metų, nesusituokusiems sūnums ir dukroms nuo 21 metų bei jų mažamečiams vaikams, jei tokių yra.
F3 vizos – susituokusiems Amerikos piliečių sūnums ir dukroms, jų sutuoktiniams ir mažamečiams vaikams.
F4 vizos – Amerikos piliečių broliams ir seserims bei jų sutuoktiniams ir mažamečiams vaikams. Amerikos pilietis turi būti 21 metų amžiaus ir daugiau.

JAV piliečiai arba nuolatinio gyventojo statusą turintys asmenys turi pildyti peticiją (formą I-130) artimiausioje pagal savo gyvenamąją vietą JAV Pilietybės ir imigracijos tarnyboje (USCIS). Šios tarnybos padalinių sąrašas yra nurodytas I-130 formos instrukcijose. Kai peticija patvirtinama, pilietybės ir imigracijos tarnyba atsiunčia pranešimą, formą I-797, kad peticija patvirtinta. Tuo pat metu byla yra persiunčiama į Nacionalinį vizų centrą (NVC), kuris susisiekia su Amerikos piliečio ar nuolatinio gyventojo giminaičiu ir užsiima tolimesniu bylos tvarkymu. Kai Nacionalinis vizų centras baigia tvarkyti dokumentus ir paskiria pokalbio datą, byla yra persiunčiama į Amerikos ambasadą Vilniuje. Tuomet Amerikos piliečio ar nuolatinio gyventojo giminaitis atvyksta į pokalbį dėl imigracinės vizos gavimo.