Sužadėtinių viza (K viza)

Atvykdami į pokalbį dėl vizos prašome turėti žemiau išvardintus dokumentus:

Pasas

Pasas turi galioti 60 dienų ilgiau negu viza.  Pasas turi būti pateiktas be viršelio ar įmautės.

Nuotrauka

Kiekvienas paraiškovas turi pateikti dvi nuotraukas, atitinkančias šiuos reikalavimus.

Paraiška sužadėtinio / – ės vizai gauti

Kiekvienas paraiškovas, įskaitant ir kartu vykstančius vaikus, privalo užpildyti kreipimosi dėl K1/K2 vizų formą DS-160.  Forma turi būti užpildyta anglų kalba internetiniame tinklalapyje:  http://ceac.state.gov/genniv

Gimimo liudijimas

Ištuokos liudijimas/mirties liudijimas (jeigu turėjote ankstesnių santuokų)

Policijos pažyma/išrašas

Visi 16 ir vyresni vizų paraiškovai privalo pateikti policijos dokumentą apie neteistumą/teistumą iš visų šalių, kuriose gyveno ilgiau nei vienerius metus.  Daugiau informacijos apie neteistumo/teistumo išrašus iš Lietuvos skaitykite čia 

Karinės prievolės dokumentai

Asmenys, tarnavę kariuomenėje, turi pateikti tai pativirtinančio dokumento kopiją.

Medicininė apžiūra

Medicininės apžiūros rezultatus reikia pateikti gydytojo užantspauduotame voke, kuris negali būti atplėštas.  Daugiau informacijos apie medicininę apžiūrą rasite čia.

Finansiniai dokumentai

Besikreipiantys dėl sužadėtinio/-ės vizos neprivalo pateikti finansinės paramos formos I-864.  Tačiau reikia turėti asmens, pateikusio peticiją, finansinius dokumentus, įrodančius, jog vizos gavėjas netaps našta vizuomenei.   Peticijos teikėjas gali užpildyti formą I-134.  Tačiau gali būti ir kitokie finansiniai dokumentai, rodantys, kad peticijos teikėjas yra finasiškai pajėgus suteikti paramą vizos gavėjui.