Informacija atlikėjams, ketinantiems vykti į JAV

Kasmet JAV ambasada Vilniuje suteikia nemažai vizų Lietuvos atlikėjams bei pramogų pasaulio atstovams. Mes labai vertiname ir palaikome tarp Lietuvos ir JAV vykstančius kultūrinius mainus.

Tačiau profesionalūs menininkai ir pramogų pasaulio atstovai, vykstantys į JAV koncertuoti ar rengti pasirodymus, privalo įsigyti P arba O kategorijos vizą. Šių kategorijų vizoms įsigyti reikalinga pateikti patvirtintą peticiją, kurią Jungtinėse Valstijose turi užpildyti atlikėjus kviečianti agentūra ar organizacija. Menininkams ir pramogų pasaulio atstovams draudžiama rengti pasirodymus JAV turint tik turistinę vizą ar vykstant pagal bevizio režimo programą, išskyrus labai retus atvejus. Neturint reikalingos kategorijos vizos, jūsų kelionės į JAV tiek profesiniais, tiek pažintiniais tikslais gali būti ribojamos.

Tiek profesionalūs pramogų pasaulio atstovai, tiek mėgėjai, ketinantys dirbti ar rengti pasirodymus, negali vykti į JAV pagal ESTA programą. Primygtinai rekomenduojame prieš vykstant į JAV pasiteirauti JAV ambasadoje, ar jūsų kelionės tikslas neprieštarauja galiojantiems imigracijos įstatymams. Jei turite klausimų, susisiekite su Ambasada. Daugiau  informacijos rasite ir mūsų tinklalapyje.

Kl.:  Lietuvoje turiu nuolatinį darbą, be to, esu atlikėjas. Ar renkantis vizą kelionei į JAV, esu traktuojamas kaip profesionalus menininkas ar pramogų pasaulio atstovas?

  • Mėgėjas yra tas, kuris už savo pasirodymą dažniausiai negauna jokio atlygio (padengiamos tik jo išlaidos). Atlikėjas, kuriam už darbą paprastai yra sumokama, negali vykti su B-2 kategorijos viza, net jei atlikėjui tai nėra pagrindinis pajamų šaltinis ir už savo pasirodymą JAV jis negauna jokio atlygio. Profesionalus menininkas ar pramogų pasaulio atstovas negali keliauti į JAV turėdamas B kategorijos vizą, net jei jis yra sutaręs už tai neimti atlygio, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

Kl.:  Kokiomis sąlygomis profesionalus atlikėjas gali rengti pasirodymą JAV turėdamas B1 ar B2 kategorijos vizą?

  • Profesionalus atlikėjas (už pasirodymą gaunantis atlygį) gali rengti pasirodymą JAV turėdamas B1 ar B2 kategorijos vizą tik tuo atveju, jei į JAV vyksta dalyvauti kultūrinėje programoje, kurią remia Lietuvos vyriausybė, visi pasirodymai yra nemokami, o visos išlaidos, įskaitant ir dienpinigius, yra apmokėtos Lietuvos vyriausybės.
  • Be to, profesionalūs atlikėjai gali vykti į JAV rengiamą konkursą, už kurį jiems nemokamas atlygis. Tokiu atveju jie gali pasiimti apdovanojimą (piniginį ar kt.) ir leisti, kad jiems būtų apmokamos išlaidos.

Kl.:  O jei man už pasirodymą nebus sumokėta? O jei renginys yra nemokamas? Ar būdamas profesionaliu atlikėju galiu vykti į JAV su B1 ar B2 kategorijos viza?

  • Ne. Menininkai ir pramogų pasaulio atstovai negali vykti į JAV su B1 ar B2 kategorijos viza, nebent jie dalyvautų konkurse, už kurį nemokamas atlygis, arba dalyvautų Lietuvos vyriausybės finansuojamoje kultūrinėje programoje.
  • Dažniausiai atlikėjams, ketinantiems rengti pasirodymą JAV, reikalinga P arba O kategorijos viza, nepriklausomai nuo atlygio dydžio ar šaltinio, ir nuo to, ar pasirodymas yra viešas ir ar rengiamas labdaros tikslais.

Kl.:  Jei ketinu JAV įrašyti albumą, ar galiu keliauti su B1 kategorijos viza ar naudotis bevizio režimo programa?

  • Norint įrašyti albumą JAV, P ar O kategorijos vizos nereikia, tačiau įrašų studiją galite naudoti tik įrašymo tikslais. Tos pačios kelionės metu negalite rengti viešų pasirodymų. Be to, įrašai negali būti platinami ir parduodami JAV.

Kl.:  Kaip man įsigyti P ar O kategorijos vizą?

  • JAV įsteigta organizacija ar įmonė turi pateikti JAV pilietybės ir imigracijos tarnybai I-129 formos peticiją. Daugiau informacijos rasite apsilankę šios tarnybos tinklalapyje.
  • Sulaukę teigiamo atsakymo į I-129 formos peticiją, dėl vizos turite kreiptis į JAV ambasadą Vilniuje. Išsamią instrukciją, kaip tai padaryti, galite rasti mūsų tinklalapyje http://ustraveldocs.com/lt/