Žmogaus teisių ataskaita 2022 m. – Skaitykite jau dabar!

Kasmetinės šalių ataskaitos apie žmogaus teisių situaciją – Žmogaus teisių ataskaitos – apima tarptautiniu mastu pripažintas asmens, pilietines, politines ir darbuotojų teises, kaip nustatyta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir kituose tarptautiniuose susitarimuose.  JAV Valstybės departamentas teikia ataskaitas apie visas pagalbą gaunančias šalis ir visas Jungtinių Tautų valstybes nares JAV Kongresui pagal 1961 m. Užsienio pagalbos akto ir 1974 m. Prekybos akto nuostatus.

Visas 2022 m. Žmogaus teisių ataskaita (anglų kalba) prieinama čia: https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/

2022 m. ataskaitos dalis apie Lietuvą (lietuvių kalba) prieinama ČIA.

Beveik penkis dešimtmečius Jungtinės Valstijos leidžia metines šalių ataskaitas apie žmogaus teisių situaciją jose, kurios siekia pateikti faktinius ir objektyvius duomenis apie pagarbos žmogaus teisėms padėtį visame pasaulyje.  2022 m. Žmogaus teisių ataskaita apima 198 šalis ir teritorijas.  Atskirose ataskaitose išsamiai pateikiami patikimi pranešimai apie žmogaus teisių pažeidimus ir yra priemonė, kurią naudoja vyriausybės pareigūnai ir žmogaus teisių gynėjai, susirūpinę dėl didėjančio autoritarizmo, kuris kelia grėsmę žmogaus teisėms ir demokratijai.